Føler med laser

Det opererer med laserlys. Objekter utstråler infrarød energi, og ved å fange opp denne kan overflatetemperaturen avleses. Berøringsløs teknikk muliggjør også måling av temperatur på farlige og vanskelig målbare objekter. Store måleområder og god nøyaktighet skal sikre effektiv egenkontroll. Måleområdet går fra -33 til +220°C og målerens nøyaktighet oppgis til +/-0,6°C.

Instrumentet leveres med kalibreringssertifikat og sies å ha god beskyttelse mot støv og fuktighet. Målene er 104x60x22 mm, vekten er 65 g.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå