ARBEIDSLIV

Født med bredbånd

4. sep. 2001 - 13:03

Telemedisin har så langt dreid seg om videokonferanser over ISDN-linjer, og stillbilder sendt via datanettet. Ultralydbilder krever større linjer, og med bredbånd-utviklingen kommer nå den første norske ultralyd-broen mellom to sykehus. Prosjekt er kalt "Født med bredbånd".

Lofoten sykehus på Gravdal har status som fødestue, og må derfor sende gravide kvinner med behov for supplerende ultralydsundersøkelse til Nordland Sentralsykehus i Bodø. Dit sendes også risikofødende, og nå kan disse få mulighet til flere kontroller på sitt nærmeste sykehus.

Millionbevilgning

Helse- og Sosialdepartementet har bevilget i alt 15 millioner kroner til bredbåndsutbygging i helseregionene, og av dette er tre millioner satt av til Nord-Norsk Helsenetts utbygging av bredbåndsnett i Helseregion nord.

I tillegg kommer Nasjonalt Senter for Telemedisin i Tromsø inn med 1,86 millioner kroner, bevilget over Forskningsrådets program Høykom til dekning av prosjektkostnader og innkjøp av utstyr.

Slipper å reise

I prosjektet "Født med bredbånd" skal ultralydsmaskinen kobles til video-konferanseutstyret, slik at eksperter i Bodø kan utføre de supplerende ultralydsundersøkelsene over nettet istedenfor at den gravide må reise til Bodø.

Når fødselen er i gang vil også CTG-signaler gå over nettet, slik at eksperter i Bodø kan gi jordmor og gynekolog i Lofoten veiledning i sann tid. I dag skrives CTG-signaler ut på papir, og sendes med telefaks.

Heidi Jacobsen ved Nasjonalt Senter for Telemedisin i Tromsø sier at prosjektets formål er å evaluere den medisinske kvaliteten på det som sendes, samt å gjennomføre en kost/nytte-analyse. Jakobsen regner med at prosjektet er online innen nyttår, og i gang med innsamling av data i januar. Prosjektet avsluttes 1. juli neste år.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.