KLIMA

Flyutslipp inn i kvotesystemet

Flyselskapene må nå ha klimakvoter for sine utslipp. (Illustrasjon)
Flyselskapene må nå ha klimakvoter for sine utslipp. (Illustrasjon) Bilde: Simen Håkonsen

Norge slutter seg til EUs vedtak om at klimagassutslipp fra luftfart skal inn i kvotesystemet fra 2012.

Håper

Dermed blir det satt en pris på utslipp på alle flyginger til og fra flyplasser i Norge.

– Dette er et stort skritt i riktig retning. Vårt håp er at enda flere land blir med i lignende systemer slik at vi kan få en global pris på utslipp fra luftfartssektoren, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV).

Klimakvoter

Tidligere i år bestemte EU at utslipp av klimagasser fra luftfart skal inkluderes i EUs kvotehandelssystem fra 2012.

Dette betyr at så godt som alle flyginger til og fra EU-flyplasser må ha klimakvoter for sine utslipp. Kvoteplikten gjelder uansett hvilken nasjonal tilhørighet flyselskapet har.

Andel

Selskapene vil få tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende en andel av hvor mye de flyr i 2010.

Hvis selskapene har behov flere kvoter må de kjøpe dem i markedet, opplyser Miljøverndepartementet.

De aktuelle flyselskapene må også rapportere om sine utslipp fra 1. januar 2010

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.