NETTARKIV

Flytter produksjon til Litauen

Kitron AS flytter deler av sin produksjon til Litauen, fordi det er billigere arbeidskraft der enn i Norge. Det dreier seg om produksjonen av arbeidsintensive produkter, det vil si intercom-anlegg, bilalarmer og kabler, som flyttes fra Kilsund til Kaunas.

Kitron-konsernet har i dag rundt 1600 ansatte, og den nye produksjonsfabrikken vil på sikt maksimalt utgjøre 15 til 20 prosent av bedriftens totale produksjon. - Denne disposisjonen truer ikke norske arbeidsplasser. Den vil på sikt styrke bedriften, sier administrerende direktør Per Sølvberg til Agderposten. Sølvberg har hatt ansvaret for å bygge opp den nye fabrikken i Litauen.Valget av Litauen er ikke bare begrunnet ut fra lav timepris. - Kaunas har lang tradisjon innen elektronisk produksjon. Under Sovjet-tiden lå store sentra for produksjon av radio og TV i byen, sier Sølvberg.

(fh)

Les mer om: