OLJE OG GASS

Flyterløsning for Goliat

RUND: SSP 300 plattformen er sirkulær. Prosessanlegget om bord skal konstrueres av Kanfa i Asker, mens ingeniørarbeidene skal gjennomføres i Arendal. ILL SM
RUND: SSP 300 plattformen er sirkulær. Prosessanlegget om bord skal konstrueres av Kanfa i Asker, mens ingeniørarbeidene skal gjennomføres i Arendal. ILL SM Bilde: Sevan Marine

Beslutningen skuffer mange politikere i nord som helst hadde sett en ilandføring og terminal for lasting av oljen.

Enis beslutning skyldes at en flytende offshoreplattform med undervannsbrønner er mer fleksibel, men også billigere enn en ilandføring.

– En flyter med undervannsbrønner er mest økonomisk, men er også den som er mest miljøvennlig og er sikrest, sier teknisk direktør i Eni, Arild Glæserud.

Les også: Sier nei til ilandføring av Goliat-olje

Krevde mye energi

Det ville vært særdeles energikrevende og komplisert å få til en ilandføring for oljefeltet Goliat. Årsaken er at oljen har lavt trykk og lav temperatur. For å få olje inn til land, ville hele rørforbindelsen måtte varmes opp slik at oljen kunne pumpes inn til land.

I tillegg inneholder brønnstrømmen vann med høyt saltinnhold, med store krav til materialkvaliteten for å unngå korrosjon.

Den lokasjonen på land Eni hadde funnet lå på innsiden av Sørøya.

Terrenget på ytterside av Sørøya tillot ikke en utbygging, slik at rørledningen inn til land ville bli atskillig lenger enn de 53 kilometerne som er direkte ut til feltet. Rent sikkerhetsmessig, er ikke transport med skip fra land sikrere enn å laste offshore med lastebøye.Designkonkurranse

Eni kommer til å vurdere tre alternativer, alle såkalte geostasjonære løsninger, det vil si fastforankrede flytere.

Alternativene er en FPSO, en flyter i stål med lager, (Sevan-type), samt en plattform med understell i betong (kan byggs lokalt) og dekk i stål. Eni vurderer også elektrifisering av produksjonsenheten, det vil si kraft fra land.

– Det er utlyst en designkonkurranse hvor den som kommer opp med det beste teknisk-økonomiske og mest hensiktsmessige løsningen vil vinne. I dette forstudie må også konkurrentene legge frem kapasiteter og ressurser slik at vi er sikre på utbyggingen kan gjennomføres som planlagt, sier Glæserud.

Selve utbyggingen vil styres fra kontoret i Hammerfest.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.