MOTOR

Flytende flyfare

IKKE NOK: Ved Oslo Lufthavn blir bagasjen røntgenfotografert, men det er ikke tilstrekkelig til å avsløre flytende eksplosiver.
IKKE NOK: Ved Oslo Lufthavn blir bagasjen røntgenfotografert, men det er ikke tilstrekkelig til å avsløre flytende eksplosiver.Bilde: Knut Bry / Oslo Lufthavn AS
Mona Strande
21. aug. 2006 - 08:30

I fjor ble det investert én milliard kroner ved norske flyplasser.

Rundt 400 millioner ble brukt på sikkerhetsutstyr. Det ser ut til at det samme beløpet vil bli brukt i år.

Men foreløpig står ikke maskiner som identifiserer flytende farer på investeringslisten.

Venter på kravene

Sikkerhetsdirektør i Avinor, Jan Wright, sier at de hele tiden holder øye med utviklingen. Men til syvende og sist er det ikke opp til Avinor hva de kan investere i.

- Vi er nødt til å avvente Luftfartstilsynets krav. Det er ingen vits i å kjøpe noe før vi vet hvor strenge disse kravene blir, sier Wright.

Og kravene fra Luftfartstilsynet, de er det ikke Luftfartstilsynet som bestemmer.

EU bestemmer

- Vi gjør ikke noe med dette. Alle våre krav til sikkerhet kommer etter vedtak i EU, sier Torgeir Tvedt, som er direktør for securityseksjonen i Luftfartstilsynet.

Luftfartsdirektør Heine Richardsen legger til at det er viktig at alle land gjør det samme i en så viktig sak.

- Vi er helt avhengige av et internasjonalt system som fungerer godt, sier han.

Sonderer terrenget

Mens Avinor venter på Luftfartstilsynet, som igjen venter på EU, har de begynt å sondere terrenget for å se hva som finnes av teknologi for å identifisere flytende sprengstoff.

- Foreløpig kartlegger vi hva som finnes i verden, så vi kan være kjapt ute hvis slike maskiner blir et krav, sier seniorrådgiver Jan Erik Martinsen i konsernstab sikkerhet, Avinor.

Ikke holdbart

EUs sikkerhetskomité skal ha et møte angående innføring av nye sikkerhetstiltak i begynnelsen av neste måned.

Jan Wright mener det er viktig at noe gjøres:

- Det blir en innskrenkning i folks komfort og positive opplevelse av en flytur dersom de ikke får ha med seg noe som er flytende. Det hadde vært mye bedre å ha et apparat som skiller farlig fra ufarlig.

Søkeord: terror

Les mer om: