Flygende metalldetektor skal oppdage fortidsminner

Et nytt forskningsprosjekt skal utstyre droner med avansert måleutstyr som kan tegne et bilde av de fortidssporene som skjuler seg under bakken.

Flygende metalldetektor skal oppdage fortidsminner
Ved Tissø i Vest-Sjælland lå det i yngre jernalder og vikingtid (ca. år 550–1050) en stormannsgård hvor det ble avholdt markeder og religiøse seremonier. De lavtliggende myr- og havområdene i nærheten er ikke nærmere undersøkt fordi de er vanskelig tilgjengelige. Det kan et nytt forskningsprosjekt nå endre på. Illustrasjon: Nationalmuseet/Per Poulsen

Selv om det er tusenvis av år mellom oss og steinaldermennesket, behøver vi ikke nødvendigvis grave særlig dypt i bakken for å finne de sporene som våre forfedre har etterlatt seg. Forutsatt at vi vet hvor vi skal grave – og det er en helt annen sak.