Flomsonekart for Altaelva

  • energi

Ved en 100-års flom vil det flomutsatte arealet være langt mindre, men store deler av Aronnes vil imidlertid ligge lavere enn vannspeilet i Altaelva.

På Kronstad er deler av bebyggelsen utsatt for oversvømmelse på grunn av stormflo.

Flomsonekartet er utarbeidet på grunnlag av en vannlinjeberegning med en detaljert terrengmodell (GIS) over det aktuelle området.

Flomsonekartene gir kommunen verdifull informasjon i arealplanlegging, byggesaksbehandling og lokal flomberedskap.

Kartene er produsert på digital form slik at kommunen og andre brukere kan benytte resultatene i egne verktøy og sammen med andre kartdata.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå