Flommen gir lavere virkningsgrad i elvekraftverkene

Produksjonen ved flere elvekraftverk blir redusert på grunn av redusert fallhøyde.

Flommen gir lavere virkningsgrad i elvekraftverkene
Redusert fallhøyde gir lavere virkningsgrad ved elvekraftverkene under flommen. Bilde: Mona Sprenger

Produksjonen ved elvekraftverkene blir redusert med 10-20 prosent som følge av det blir høyere undervann på nedsiden av kraftverkene når elvene går flomstore, forteller seksjonsleder Ståle Granberg ved Eidsivas kraftsentral til bransjemediet Montel.

Dermed reduseres fallhøyden i kraftverket, og produksjonen synker.

– Produksjonen er noe begrenset ved elvekraftverkene på grunn av flommen, men stort sett har vi holdt alle maskiner i gang, sier Granberg.

Kommuner må kartlegge alle bekker små

Les også:

Renser grinder

I tillegg til redusert virkningsgrad må også produksjonen ved kraftverkene begrenses eller stoppes når grindene ved inntaktene til kraftverkene må renses for trær og busker.

– I verste fall må man kjøre ned kraftverket betydelig for å begrense suget i en halvtimes tid når grindene renses, sier Granberg.

Les også: Kan ikke garantere mobilsamband under flommen

Økt fyllingsgrad

Energiselskapet Buskerud har også fått litt lavere produksjon nå enn de har til vanlig.

– Det skyldes at fallhøyden i kraftverkene faller som følge av alt vannet, sier produksjonssjef Erik Andersen i EB til Montel.

Situasjonen er motsatt for eierne av kraftmagasiner. I forrige uke økte økte fyllingsgraden i kraftmagasinene med 6,8 prosent i Norge sett under ett.

Denne uken ventes magasintallet å øke med hele 12 prosent, skriver VG.

Det blir i tilfelle rekordhøy økning på en uke. Den gamle rekorden på 11,5 prosent ble satt i 1995.

Les også:

Bygger og bor vi på feil steder?

Vannet rammer vei og bane  

Les mer om: