FAGARTIKLER

Flom truer

BEDRE VERN: Dette utstyret fra AquaFence er et eksempel på hvordan verdier raskt kan vernes mot flom. FOTO: LEIF HAALAND
BEDRE VERN: Dette utstyret fra AquaFence er et eksempel på hvordan verdier raskt kan vernes mot flom. FOTO: LEIF HAALAND Bilde: LEIF HAALAND

Norske kommuner kan få større problemer med oversvømmelser.

Enkelte kommuner har kommet langt med bruk av simuleringsverktøy og flomplanlegging, men de fleste står foran en stor utfordring.

Muligheten til å bli bedre er imidlertid god, siden bruk av databaser og GIS for kartlegging av avløpsnettet har kommet langt i kommunene.

Forsikringsselskapene har økt utbetalingene til flomskader de siste årene.

Klimaendringer

Vitenskapen har slått fast at klimaet endrer seg. For Norge betyr det på sikt mildere vintre med økende nedbør, selv om lokale forhold varierer mye.

Særlig den varslede økte intensiteten av nedbør og gjentatte smelteperioder om vinteren vil skape store problemer for våre avløpsnett. De er ofte dimensjonert etter foreldede retningslinjer.

Norske kommuner er nødt til å innføre de nye dimensjoneringsreglene for ledningsnettet og implementere nye rutiner og planleggingsverktøy. Behovet for å oppgradere og rehabilitere ledningsnett vil bli stort i fremtiden hvis oversvømmelseshyppigheten skal begrenses til nivået som er fastlagt i den nye norske normen NS-EN 752.

Kartlegger

For å kartlegge hvor godt kommunene er forberedt på å håndtere flomproblematikken, har Sintef initiert et prosjekt sammen med KLP og Norvar BA. Et spørreskjema ble utarbeidet i et første prosjekttrinn for å gi en oversikt over problemer med oversvømmelser og hvordan kommunene takler dette i dag.

Resultatene av spørreundersøkelsen inngår i et kursopplegg for etterutdanning rettet mot kommuner, konsulenter og forsikringsagenter. Et basiskurs er utarbeidet, og Norvar BA legger opp til en landsdekkende kursgjennomføring i 2004.

Kommunene ble også spurt om de ønsker kursing innen drift og rehabilitering. 60 prosent svarte at de kan tenke seg å delta i et kurs som formidler basiskunnskaper.

20 prosent er interessert i et fordypende kurs som behandler databasert modellering og simulering av avløpsnettet. De mest ønskede kursemnene er driftsrutiner, innlekking, ledningsdimensjonering, NS 752, bruk av GIS i VA og oppdatering på lovverket

Mangler planer

94 kommuner fordelt over hele landet svarte på spørreundersøkelsen. Nesten alle har vært berørt av oversvømmelsesepisoder og utbetalt skadeerstatninger. Flom i tettsteder er et prioritert problem hos 56 prosent av kommunene.

Likevel mangler beredskapsplaner, arealplanlegging med hensyn til oversvømmelser og hydrauliske analyser hos de fleste.

Flomplanlegging i kommunen bør forankres i hovedplan avløp. Denne skal fornyes regelmessig. Bare 40 prosent har en hovedplan som ikke er eldre enn fem år, hos 28 prosent mangler den fullstendig. Flomplaner er i liten utstrekning brukt til håndtering av flomrisiko i dag. 40 prosent av kommunene antar at de får flom på grunn av dårlig kapasitet.

Les mer om basiskurset på www.norvar.no

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.