NETTARKIV

Flom kan skyldes flaskehalser

98 millimeter nedbør på ett døgn over Kristiansand-området førte til store skader. Fedrelandsvennen antyder at verdier for nærmere 100 millioner kroner er ødelagt. Fagsjef Arne Lycke i If Skadeforsikring er bekymret for utviklingen. Selskapet vil anke en tidligere dom der Kristiansand kommune ble frifunnet for å ha et underdimensjonert avløpssystem.

Lycke mener flaskehalser i systemet, for eksempel lukkede bekker, kan være hovedansvarlig for deler av skadene. Det er et vanlig problem at nye områder bebygges uten at avrenningsproblemene ved ekstremnedbør blir tilstrekkelig vektlagt.

I Kristiansand ble både skoler, eldrehjem og kjellere flomskadet. I Vågsbygdtunet sto vannet 1,20 meter høyt. Baneheiatunnelen måtte stenges i mer enn seks timer, og veier stod opptil 80 cm under vann. Selv om det er 15 år siden forrige flom av denne størrelse, er det likevel et sterkt signal om at noe må gjøres.

(lh)

Les mer om: