NETTARKIV

Flere skadet i prosessindustrien

Videre steg den såkalte H-verdien, antallet skader med sykdomsfravær pr. million utførte arbeidstimer, fra11,1 i 1999 til 13,3 i 2000. Tunge bransjer som treforedling, kjemisk industri og smelteverk drar opp tallene. Verst står det til i den norske gjenvinningsindustrien, som har en H-verdi på 50. Aluminiumsverkene hadde færrest skader i 2000, med 2,7.

Til sammenligning opererer oljeindustrien med en H-verdi på to–tre-tallet. (hl)

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.