Flere mindre funn på sokkelen

Flere mindre funn på sokkelen
FLERE FUNN: StatoilHydro har gjørt flere funn i tilknytning til Åsgard-feltet. Leteaktiviteten rettet mot felt i nærheten av eksisterende infrastruktur som Åsgard A er høy Bilde: Øyvind Hagen/StatoilHydro

Oljeselskapet Lundin Norway AS har funnet olje i brønn 16/1-8.

Det ble funnet en oljesone som omtrent 40 meter tjukk. Lundin har foretatt datainnsamling for å analysere et omfang av funnet.Eget reservoar

Brønnen ble boret som en avgrensningsbrønn for et tidligere oljefunn, Luno.

Men selskapet var ikke i stand til å kunne se om det var kontakt mellom reservoaret gjort i denne brønnen og det tidligere oljefunnet.Vil bli utbygd

StatoilHydro fortsetter suksessen på Åsgard ved at de har funnet olje og gass i letebrønn 6407/2 – 5S, det såkalte Nona-prospektet.

Statoil anslår at funnets størrelse kan variere mellom 13 og 31 millioner fat olje og 1 – 2 milliarder Sm3 gass.

En eventuell utbygging vil gjennomføres med undervannsbrønn med tilknytning tilbake til enten Åsgard A- eller Åsgard B-plattformene.Mer Smørbukk

StatoilHydro har også en utstrakt letevirksomhet i andre deler av Åsgard-feltene. Nylig gjorde de et funn i avgrensningsbrønnene 6506/12-12 S og 6506/12-12 A i den nordøstlige delen av gass-/kondensatfunnet 6506/12-1 Smørbukk, som er en del av Åsgardfeltet i Norskehavet.

Det ble påvist petroleumsressurser på mellom 1 – 2 millioner Sm3 oljeekvivalenter. Funnet er ventet utbygd knyttet opp mot Åsgard B-plattformen.

Les mer om: