Flere kvinne-proffer

Professoratene er fordelt etter søknader fra universitetene og høyskolene. Dette er en videreføring fra budsjettet for inneværende periode, hvor det ble opprettet 20 professorater for kvinner og 40 post.doc-stillinger øremerket kvinner.

Likestillingsreglene i EØS-avtalen kan imidlertid skape hodebry. Underdirektør Gry Olde i Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet forteller at fjorårets vedtak om post.doc-stillinger ble klaget inn for ESA, EØS-avtalens kontrollorgan. – ESA vil åpne en sak om dette, men jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta før vi får en avgjørelse, sier Olde.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå