ARBEIDSLIV

Flere kvinne-proffer

Professoratene er fordelt etter søknader fra universitetene og høyskolene. Dette er en videreføring fra budsjettet for inneværende periode, hvor det ble opprettet 20 professorater for kvinner og 40 post.doc-stillinger øremerket kvinner.

Likestillingsreglene i EØS-avtalen kan imidlertid skape hodebry. Underdirektør Gry Olde i Kirke, utdannings- og forskningsdepartementet forteller at fjorårets vedtak om post.doc-stillinger ble klaget inn for ESA, EØS-avtalens kontrollorgan. – ESA vil åpne en sak om dette, men jeg vet ikke hvor lang tid det vil ta før vi får en avgjørelse, sier Olde.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.