PRODUKSJON

Flere kokker, mindre søl

KJØKKEN: Produksjonsleder Øyvind Rolberg på et Huseby-kjøkken.
KJØKKEN: Produksjonsleder Øyvind Rolberg på et Huseby-kjøkken.Bilde: CAMILLA AADLAND
Camilla Aadland
22. apr. 2005 - 10:51

– Noe å hente for alle

Hardanger Bestikk var med i PIN-prosjektet i 2003. Produksjonssjef Bjarne Handal forteller at bedriften fikk mye ut av det. – Vi hadde som mål å effektivisere produksjonen, og gikk inn på alt fra sammenføyning av produksjonslinjer, materialkvalitet, produksjonsmetodikker, utstansing og overflatebehandling.

Resultatet ble blant annet at to operasjoner ble kuttet, noe bedriften sparte mye penger på. Handal tror det vil være noe å hente for alle bedrifter som blir med i prosjektet. – For å møte konkurransen fra lavkostland, er det nødvendig å gå i seg selv og automatisere og rasjonalisere så godt du kan. Da er det godt å få hjelp av andre, og få nye øyne inn i produksjonen, forteller Handal.

Han fikk både tips og støtte til egne ideer. I tillegg ble kompetansen til mange av de ansatte hevet gjennom kurs. Produksjonssjefen er ikke i tvil om at PIN har gjort Hardanger Bestikk bedre rustet til å møte konkurransen. – Det var mye å hente for oss, sier han.

Bedriften satte først i gang et internt prosjekt for å bedre rutiner og vareflyt.

De ansatte ble delt i grupper, og la frem det de så som forsinket produksjonen. For å få gjennomført alle forslagene trengte Huseby hjelp. Løsningen ble PIN-prosjektet, der bokstavene står for Produksjon I Norge.

– De kunne hjelpe oss i gang, forteller produksjonssjef Øyvind Rolberg.

PIN er et prosjekt som ble startet av TBL, Fellesforbundet og Lederne i 2002, med økonomisk støtte fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (HF). Resultatet var så bra at organisasjonene bestemte seg for å kjøre en ny runde, og utvide antall deltakerbedrifter fra 20 til 50.

Andre runde er nå i gang, og så langt har 21 bedrifter meldt seg på. Bedriftene betaler 80 000 kroner, som er halvparten av kostnadene for å være med i prosjektet. Resten betaler HF. Målet er en effektiv produksjon i Norge, slik at det blir mindre fristende å flytte.Store forhåpninger

– De fleste bedriftene vi har jobbet med har gjort mye for å effektivisere produksjonen. Likevel bruker de framdeles for mye tid på arbeid som ikke er direkte produksjon. Vi ser ofte vi at minst halvparten av tiden man bruker på et produkt, går til ikke-verdiskapende arbeid. Hvis man kan få den verdiskapende delen opp til 80 prosent, blir produktiven betraktelig bedret. Dette er fullt mulig å få til i mange bedrifter, sier seniorrådgiver Øyvind Moe ved Teknologisk institutt (TI).

Ansatte fra TI jobber som konsulenter i prosjektet. De tilbyr blant annet deltagerbedriftene 140 timer rådgivning, kursdeltagelse og hjelp til å skrive Skattefunn-søknad.

Huseby er helt i startgropen på prosjektet, og har nylig hatt sitt andre møte med Moe. 12 ansatte er delt inn i tre grupper. Disse gruppene skal kartlegge situasjonen i dag, se hva som er problemene og etter hvert foreslå løsninger. Leder på ordrekontoret Ken Sørebø er med i en av gruppene. Han er optimistisk med tanke på hva de kan få til. – Det virker veldig bra. Jeg har store forhåpninger om at vi skal få til å gjennomføre dette, sier Sørebø.Vil effektivisere produksjonen

Kjøkkenprodusenten har allerede tatt noen grep i produksjonen. De nye eierne, Svenheim Møbelindustri, har fabrikker i Litauen og i Lunde i Telemark. Dermed har Huseby flyttet finersyingen til Litauen, mens finér legges på sponplater i Lunde.

Heltreproduksjon, lakkering, montering og transport skjer på Huseby. Målet er å få til en enda bedre samordning innen konsernet. – Vi vil se på hvordan produksjonskapasiteten kan utnyttes best mulig, slik at tilsvarende produkter blir produsert samme sted. Dermed kan Huseby få noe møbelproduksjon, mens Lunde kan produsere deler til kjøkken, forteller Moe.

Han vil foreslå tiltak for å forbedre layouten i produksjonen, produktiviteten og materialflyten. Det er slike ting produksjonssjefen ønsker å ha på plass. – Vi håper på en mye mer effektiv produksjon, og en bedre flyt fra ordreinngang til varen er hos kunden. Vi ønsker å slippe å lage ting feil, og gjøre ting om igjen, sier Rolberg. Betegnende nok het bedriftens eget prosjekt "Rett første gang".

Moe har lagt merke til at endringsviljen i Huseby er stor. – Det har nok noe å gjøre med den turbulente situasjonen som har vært i mange år. De ansatte skjønner at man må endre seg for å bli bedre, sier han.

Les mer om: