INDUSTRI

Flere fjerner NOx

Tore Stensvold
29. juli 2009 - 10:47

Noen skipseiere skjelver og tenker med frykt og beven på at miljøkrav gjør hverdagen dyrere for dem. Andre reagerer og tilpasser seg.

Flertallet av den siste kategorien er foreløpig norske. Noe av forklaringen ligger i avgifter og strengere utslippskrav.

Men kravene skjerpes også internasjonalt.

Venter på 2016

FNs sjøfartsorganisasjon IMO vil gradvis øke kravene, først i 2011 og fra 2016 innføres den nye miljøstandarden IMO Tier III.

Den fastsetter at utslippsnivået for nitrogenoksider (NO X) skal være 80 prosent lavere enn i dag for nye skip som skal operere i utvalgte sjøområder, såkalte Emission Control Areas.

I Norge må skip i innenriksfart – det vil si som går mellom norske havner, betale avgift på drøye 15 kroner pr. kilo.

Det frister til å installere NO x-renseteknologi. Spesielt for de som er med i NO x-fondet. De kan nemlig søke om støtte til å bygge om motorer eller installere NO x-renseanlegg.

Katalysator

Et tysk selskap har klart å kapre 90 prosent av markedet for installasjon av katalytisk rensing av NO x med urea som katalysator.

H+H Umwelt- und Industritechnik hevder å ha levert NOx-renseanlegg til over 160 skip, hvorav godt over 100 er norske.

I Norge har Wärtsilä på Rubbestadneset bygget om og NO x-redusert 100 skipsmotorer.

Den mest vanlige metoden og mest effektive for å fjerne nitrogenoksider fra eksosen, er å sette inn en katalysator.

Kjent og kjært

Teknologien er slett ikke "rocket science". Hovedelementer er en katalysator som krever urea oppløst i vann som reaksjonsmiddel.

Utfordringen er å tilpasse og skreddersy systemet til trange motorrom og eksosutløp.

– Katalysatorteknologien er effektiv selv om den er gammel, sier administrerende direktør i H+H Umwelt- und Industritechnik, Michael Heck.

– Vi fjerner mellom 90 og 95 prosent av NO x-en med urea som reaksjonsmiddel. Anlegg som bruker ammonia kan få effekten opp mot 98 prosent, men det krever større plass og er derfor lite brukt på skip, sier han.

MonopolHan har ingen klar formening om hvorfor de har klart å kapre en markedsandel på 90 prosent.

– Kanskje fordi vi var tidlig ute? Vi har tidligere levert anlegg til landbasert industri så vi hadde god innsikt i teknologien, sier Heck.

Han regner ikke med å ha hegemoniet svært lenge.

– Når tida nærmer seg for IMO-kravene i 2016, blir det nok mange flere konkurrenter, sier han.

Krevende kunder

Geir Høibye, som leder NO x-fondet i Norge, er ikke overrasket over at norske redere er tidligere ute med NO x-rensing.

– Alle som er med i NO x-fondet får tilskudd for å installere NO x-reduserende utstyr. Det er dermed et økonomisk insentiv. Men vi ser også at kundene er mer krevende. StatoilHydro setter utslippskrav til skip de leier inn for oppdrag, påpeker Høibye.

Om lag 60 prosent av innbetalingene til NO x-fondet kommer fra offshorebasert industri eller skip.

Fondet har i sin tur betalt ut ca. 60 prosent til tiltak for å redusere i den samme sektoren. I volum redusert NO x-utslipp, står katalysatorrensing for 50 prosent, opplyser Høibye.

Egen teknikk

Wärtsilä har jobbet med produkter som skal få ned NO x-utslipp fra den maritime næringen. Wärtsilä har utviklet en katalysatorteknikk kalt Nitrogen Oxide Reducer (NOR).

Den tilfredsstiller IMO-kravene fra 2016, som kun gjelder nye skip.

– Wärtsiläs Nitrogen Oxide Reducer (NOR) vil redusere utslippene av NOx til 1,5 gram per kilowattime. Dette er innenfor grensene satt i IMO Tier III, og en reduksjon på 80 til 90 prosent sammenlignet med dagens utslippskrav, opplyser Johanna Vestergård, som jobber med miljøprodukter i Wärtsilä.

Prinsipp

En katalysator, såkalt selektiv, katalytisk reduksjon (SCR), omdanner NOx til nitrogen og vann – harmløse stoffer som finnes i luften vi puster inn.

Dette skjer ved at den ammoniakkholdige forbindelsen urea sprøytes inn i eksosen fra skipsmotorene.

På keramiske plater i katalysatoren reagerer NOX med ammoniakken og danner nitrogen og vann, som så slippes ut med resten av avgassene.Skreddersydd

Wärtsiläs NO x-katalysator tilfredsstiller behovene til alle firetaktsmotorene i Wärtsiläs portefølje, og kan brukes både i nybygg og ved ombygginger.

Katalysatorene utstyres med et kontrollsystem som er integrert med Wärtsiläs motorkontrollsystem, og enhetene blir levert med et ferdig prefabrikkert hjelpesystem.

Foreløpig har Wärtsilä ikke så mange kontrakter å skilte med. Edda Accommodation, en del av Østensjø-gruppen, har bestilt seks katalysatorenheter til deres nye bolig- og serviceskip.

Skipet bygges i Spania og vil bli levert i første kvartal 2010.

Sjef for Wärtsilä Service i Norge, Arne Mæland, sier til Teknisk Ukeblad at deres tekniske løsning og H+H Umwelts SCR-teknologi er temmelig like.

– Men vi har litt forskjellige måter å styre systemet og optimalisere anlegget i forhold til motorenes prestanda, sier Mæland. Han mener Wärtsilä har en fordel som lever motorer og katalysatorer som er tilpasset hverandre.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.