Flere arbeidsulykker

Det skjer 1,3 dødsulykker på arbeidsplassene for hver 100.000 sysselsatte i Sverige. De har den beste statistikken i EU.

I Portugal er tallet 7,7. Norge ligger midt på skalaen med 4,3 dødsulykker.

Dette viser tall fra seksjonsleder Jens Brynestad, Direktoratet for arbeidstilsynet.

De ble første gang lagt frem under årskonferansen til Skadeforebyggende forum.

Trenden har vært positiv i Norge. Det var 81 dødsulykker i tidsrommet 1977-78. I fjor var tallet 39. Årets første halvår hadde samme tendensen med 17 dødsulykker. Men i sommer steg ulykkene dramatisk. Midt i september hadde 35 mennesker mistet livet.

Bygg topper

Snittet de siste syv årene viser at det skjer flest dødsulykker innen bygg og anlegg. Tett etter ligger jord- og skogbruk. De toppet oftest statistikken tidligere. Andre farlige yrker er industri, transport og utvinning.

For verkstedindustrien viser statistikken fra Arbeidstilsynet at fallulykkene dominerer foran fallende gjenstander, brann og eksplosjoner. Også i bygg og anlegg dominerer fallulykkene.

Dårlig sikring

Da arbeidstilsynene innen hele EU/EØS-området gikk til aksjon i september, var fallulykkene prioritert. De norske resultatene var ikke oppløftende. Tre måneder tidligere hadde en tilsvarende aksjon gitt nedslående resultater.

I september ble 114 byggeplasser inspisert, og Arbeidstilsynet gikk gjennom 219 virksomheter. Hele 46 prosent fikk pålegg om å utbedre ett eller flere forhold. 27 prosent ble rett og slett stanset. I juni ble 20 prosent stanset. Selv med fokus på fallulykkene i begge inspeksjonene, er det ingen forbedring å spore. Derfor vurderer Arbeidstilsynet å ta andre virkemidler i bruk.

Ikke minst var det mange mangler ved arbeider i høyden. Særlig manglet rekkverk, forankring av stillaser og sikring med sele eller annet personlig verneutstyr. I september var forholdene mye verre enn i juni!

Allerede i 1992 ble ulykker registrert som et av fire områder som skulle prioriteres de neste ti år. Hele ni departementer samarbeider. Hovedstrategien er sentral samordning og lokal støtte. Likevel ser det ut til at arbeidsulykkene på nytt øker.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.