Flere alvorlige betongulykker

DOMINO: Da de første betongelementene på Biohuset på hamar raste ned fra veggfestet på toppen, falt de ned på elementene i neste etasje. Vekta ble for stor og de fortsatte ned gjennom etasjene. (Bilde: NCC)
FOR TYNN: Nederst på bildet kan man se at veggen er tynnere der boltene ble revet ut, og forårsaket raset. (Bilde: Trond Lillebo, Hamar Arbeiderblad)
NCC-PROSJEKT: Betongdekkene falt ned fire etasjer og etterlot seg et gapende hull på Biohuset i Hamar. (Bilde: NCC)
Biohuset i Hamar. Bygget av NCC Construction. Fire etasjer raste sammen mandag 5. februar 2007 under bygging. Til sammen 18 hulldekkelementer. (Bilde: Thomas Rasmus Skaug)
Regiondirektør i Kruse Smith, Bjarne Vatne, t.v., administrerende direktør Tomas Leire og professor Bjørn Svensvik i Sintef, fotografert med resten av pasienthotell-bygningen i bakgrunnen. (Bilde: Jan Tore Glenjen)
Illustrasjon av pasienthotellet ved Stavanger Universitetssykehus. Gulv og vegger i tre etasjer raste ned fredag 5. august. (Bilde: Stavanger Universitetssykehus)
Skissen til venstre viser hvordan bjelken skulle vært plassert mens skissen til høyre viser hvordan den ble plassert. Forskjellen er ikke mer enn 4-5 cm, det var nok til å gi katastrofale konsekvenser.
  • Bygg

I februar i år raste 18 hulldekkeelementer i fire etasjer fra et uferdig bygg på Hamar.

Raset var forårsaket av en rekke feil og mangler: Det var manglende utstøping og fuging av huldekkene før understøttelsen ble fjernet, innfestingen mot plasstøpt heissjakt sviktet fordi veggen var for tynn og det var brukt feilaktige bolter. Det var heller ikke brukt korrekt betongkvalitet i heissjakten.

Sykehjem

I mars i år veltet flere betongelementer og knuste en parkert BMW ved Øya Sykehjem i Trondheim. Årsaken skal ha vært dårlig sveis i festeordningen, skriver adressa.no.

I februar i år ble to bygningsarbeidere skadd da de fikk et fem tonn tungt betongelement over seg under montering på et industribygg på Forus.

Sykehotell

I august 2005 raste tre etasjer i det uferdige pasienthotellet i Stavanger. Årsaken var feilaktig utført montasje, feil armering samt manglende strekkbånd. Det var en betongbjelke som brast og utløste sammenbruddet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå