SAMFUNN

Fleksibel og effektiv

Videncentret i Danmark har utviklet et fleksibilitetshjul med 11 parametere. Det gir et godt bilde av en bedrifts fleksibilitet. Hjulet kan bli et styringsinstrument fordi det setter fokus på de viktige områdene for bedriften, skriver Nordic Innovation. Fleksible bedrifter skaper to–tre ganger flere jobber, utvikler dobbelt så mange nye produkter og har 30-35 prosent større verditilvekst pr. ansatt enn vanlige bedrifter.

Les mer om: