Flamme-hemmere gjør dum

TBBPA finnes i de fleste elektroniske produkter vi omgir oss med til daglig.

Det er særlig hannrottene som får redusert læringsevne når de utsettes for TBBPA (tetrabrombisphenol A), ifølge cand. scient Ulla Hass hos Danmarks Fødevare- og Veterinærforskning som har stått for forsøkene.

Opplysningene kommer frem i et i et intervju med "Ingeniøren" . Det er imidlertid delte meninger om hvordan de danske forskningsresultatene skal tolkes.

Kritikerne peker på at rottene ble utsatt for langt høyere doser enn det mennesker utsettes for fra miljøet. Det er likevel på det rene at marginene mellom dosene som rottene ble utsatt for, og de dosene som finnes i miljøet, stadig blir mindre.

Foreløpig ligger det ikke an til noe forbud mot TBBPA, verken på EU-nivå eller i Norge. Men EU er i ferd med å lage en risikovurdering av stoffet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå