SAMFUNN

Flaksende fly

Selv de mest avanserte militærfly har absolutt ingenting å stille opp mot hva fuglene foretar seg i luften, for ikke å snakke om hva innsektene klarer av akrobatikk. Bevegelige vinger er et sentralt stikkord.

De nye materialene skal kunne bevege seg på kommando, reagere på trykkforskjeller og gå over fra flytende til fast form og vice versa, dersom de utsettes for magnetfelt. Ikke nok med det, om noen skulle finne på å skyte på et slikt fly, vil det være konstruert med selvreparerende vinger som tetter kulehullene.

Les mer om: