NETTARKIV

Fjernvarme i Kristiansand

Spillvarme fra Falconbridge og Elkem skal i tillegg til biobrensel varme vann til et ledningsnett som ferdigbygd måler 25 km. Det planlegger KEV Varme AS, som er et datterselskap av Agder Energi. Spillvarmen fra for eksempel svovelsyreproduksjonen er konkurransedyktig på pris, forteller Rolf Julin, daglig leder i KEV Varme AS.

I dag nyter ca. 80 abonnenter godt av fjernvarme produsert fra flis og olje. Deler av bydelene Lund og Kvadraturen er utbygd med tilsammen 6,5 km trasé.

Fjernvarme tilbys spesielt til nybygg og bygg som skal skifte ut foreldede varmeanlegg. Der kan det varme vannet utgjøre et prisgunstig og miljøvennlig alternativ til annen energi, fremhever Julin. Så langt karakteriserer han satsingen som en suksess. Årsproduksjonen blir i år på ca. 8 GWh, mens målet er å komme opp i 50 GWh når samarbeidet med Falconbridge kommer i gang.

Thor Søndenaa

Les mer om: