DOKTORGRADER

Fjerning av lakk fra aluminiumskrap

Resirkulert aluminium dekker nesten 40 prosent av behovet for aluminium.

Omsmelting av aluminiumskrap krever bare 5 prosent av energien som går med til å produsere nytt metall. Men aluminiumsprodukter inneholder ofte beskyttende og dekorative lag, som lakk og maling. Disse må fjernes på en økonomisk og miljøvennlig måte, hvis ikke forringes kvaliteten av metallet ved hver omsmeltning.

Resultatet i Kvithylds avhandling kan benyttes innen aluminiumsindustrien til å utvikle eller forbedre behandlingen av lakkert aluminiumskrap, slik at kvaliteten ikke blir dårligere ved gjenbruk. Det betyr mindre forurensing og mindre bruk av ressurser.

I forskningsarbeidet ble det bygd opp et laboratorium der lakk på aluminium ble brent, avgitt varme målt og avgassene analysert. Nedbrytningen av lakken og restene ble også undersøkt med mikroskop. Med disse hjelpemidlene kan lakkfjerning beskrives ved ulike tider, temperaturer og gass-sammensetninger.

Prosessene kan deles i tre trinn, først nedbrytning av lakken, deretter fordampning. Det tredje trinnet, forbrenning av karbon som ligger igjen etter trinn to, skjer bare hvis det er oksygen til stede. Bare en type lakk er udersøkt, men den matematiske beskrivelsen kan trolig også brukes på andre typer lakk. Slike matematiske modeller anvendes ved beregninger og dimensjonering av industrielle prosesser. .

Avhandlingen har tittelen «Fjerning av lakk fra aluminiumskrap ved oppvarming». Arbeidet er utført ved Institutt for materialteknologi, NTNU, med professor Thorvald Abel Engh som veileder. Det er finansiert av Norsk Hydro ASA og Norges forskningsråd.

Anne Kvithyld er cand.scient. i fysikk (1996) fra Fakultet for fysikk og matematikk, NTNU, og har eksamen fra Pedagogisk seminar. Hun er innstilt som post doc ved Institutt for materialteknologi, NTNU.

Doktoravhandlingen er innlevert til forsvar for graden dr.ing. Disputasen fant sted 26. august.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.