ENERGI

Fjernavleser strømmålere

Selskapet bruker ca.10 millioner kroner på installasjonene.

Det har vært snakket om to-veis kommunikasjon og de muligheter dette medfører i mange år. En del energiverk har også kjørt ulike typer pilotprosjekter. Men det er først i den senere tid at fjernavlesning begynner å få et omfang av betydning.

- Innføringen har tatt tid fordi de teknologiske løsningene ikke har vært gode nok og på grunn av økonomiske årsaker, sier administrerende direktør Willy Bowitz i Vesterålskraft.

- Vi hadde en svært gammel målerpark som måtte skiftes ut i alle fall. Dette pynter pent på regnestykket i vårt tilfelle. Vi håper dessuten at de nye målerne takket være korrekt måling skal bidra til å redusere dagens nettap, sier han.

Flere alternativer

Det finnes flere løsninger for fjernavlesning. Vesterålskraft har valgt en radioløsning som omfatter 630 antenner, stort sett i nettets trafostasjoner, som kommuniserer direkte med en sender/mottagerenhet i abonnentenes målere. Også hytter og fritidsboliger omfattes av ordningen. Alt utstyret skal være ferdig montert i løpet av første halvår.

Nettsjef Stein Steffensen sier at man vurderte i alt fem løsninger fra fire leverandører før man falt med på radioløsningen fra svenske Cenea.

- Vi vurderte også løsninger med kommunikasjon over strømnettet, men de ble dyrere. Flere leverandører, blant annet Enermet, har også gått bort fra denne løsningen, sier Steffensen.

Han sier at svenskene har kommet lengst på denne type utstyr. Det henger blant annet sammen med at Sverige har innført krav om automatisk måleravlesning for alle målere over 8000 kWh i året. Her hjemme vil Norges vassdrags- og energiverk innføre krav om automatisk måleravlesning innen utgangen av året for målere med over 100.000 kWh.

Korrekt og effektivt

Fjernavleste målere vil effektivisere arbeidet med måling og avregning vesentlig. I tillegg vil det i fremtiden kunne tilbys andre tjenester, som for eksempel avlesing av vannmålere, sier Bowitz.

Teknologien åpner for timeavlesning. Vesterålskraft har allerede kjørt et pilotprosjekt med ca. 1000 abonnenter med slik avlesning. De har imidlertid ennå ikke bestemt seg for hvor ofte målerne skal avleses. Men det blir trolig en eller to ganger i døgnet. Det vil avhenge av i hvilken grad differensierte tariffer blir innført.

- Uansett vil vi spare mye tid på diskusjoner med våre abonnenter om stipulert forbruk til ulike tider av året, sier Bowitz.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.