Ocean Farm

Ny rømming fra Norges første havmerd

Ocean Farm skal ha fått en flenge i nota.

Hua Hai Long med Ocean Farm1 fotografert på vei forbi Tjeldbergodden.
Hua Hai Long med Ocean Farm1 fotografert på vei forbi Tjeldbergodden. (Foto: Kystmuseet i Sør-Trøndelag)

Ocean Farm skal ha fått en flenge i nota.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Selskapet Ocean Farming, et datterselskap av Salmar, driver den første havmerden som ble satt ut i norske farvann. Nå skal det ha rømt fisk fra anlegget.

– Selskapet oppdaget en flenge i nota etter at det var fanget rømt oppdrettsfisk i området. Hullet er midlertidig sikret, og det jobbes med blant annet å klargjøre årsakssammenheng, skriver Fiskeridirektoratet i en melding.

Omfanget av rømmingen er ikke klart, men selskapet driver gjenfangst i området. Fisken har en snittvekt på i overkant av 5 kg, heter det videre i meldingen. 

Anlegget ligger i Frohavet i Trøndelag.

Andre gang

Havmerden har også tidligere opplevd rømming. I 2018 ble det det meldt om at 16.000 fisk med en snittvekt på fire kilo hadde rømt fra anlegget. Da var det om lag en million fisk totalt i anlegget. 

Den gang skjedde rømmingen etter at merden hadde begynt å krenge fordi en luke ikke var lukket igjen. Luken skal den gang ha blitt stående åpen etter en inspeksjon dagen før. 

Høyteknologisk

Ocean Farm 1 kom til Norge fra verftet i Kina i september i 2017. Anlegget er det første oppdrettsanlegget for eksponerte strøk. Byggingen kostet om lag 700 millioner kroner, og merden er en halvt nedsekbar stålkonstruksjon med et innvendig volum på 250.000 kubikkmeter.

Anlegget har en rekke sensorer, sanntids analysebasert automasjon og beslutningsstøtte med 3d-visualisering, kameraovervåkning og 12 av Kongsberg Maritimes mest avanserte ekkolodd.

20 laks i garn

Olav Andreas Ervik, daglig leder i Ocean Farming, skriver i en melding på egne nettsider at de ble oppmerksom på hendelsen etter at det ble oppdaget 20 oppdrettslaks i et garn like i nærheten av anlegget.

– Vi samarbeider med relevante myndigheter om de videre undersøkelser og håndteringen av denne svært uheldige hendelsen. Det er enda ikke klart hvordan riften kan ha oppstått, opplyser Olav-Andreas Ervik på egne sider.

– Hendelsen har inntruffet på lokaliteten Håbranden der vi nå er i ferd med å avslutte inneværende produksjonssyklus. Arbeidet med å tømme merden og frakte slakteferdig fisk til land for videre bearbeiding startet forrige uke, men er nå stoppet i påvente av videre undersøkelser. Per i går inneholdt merden om lag 700 000 laks, heter det videre i meldingen.

Vurderer flere enheter

Tidligere i sommer konverterte Salmar de åtte tillatelsene i Ocean Farm 1 fra utviklingstillatelser til vanlige tillatelser. Da kom det også fram at de vurderer å bygge flere lignende enheter.

«SalMar har allerede satt i gang et prosjekt for nærmere vurdering av de økonomiske og tekniske forutsetningene for å bygge flere enheter av liknende design som Ocean Farm 1 i mer eksponerte områder innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. Våre erfaringer fra Ocean Farm 1 underbygger SalMars sterke tro på havbasert oppdrett», skrev de i en børsmelding i juli i år.

– Vi ser ikke noen grunn til at denne hendelsen skal påvirke den videre utviklingen av Ocean Farm 1, skriver Ervik i en sms til TU.

Les også

Kommentarer (3)

Kommentarer (3)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå