Fisk som detektor for hormonmermere

Ved å måle spesielle proteiner i blodet til fisk, kan tilstedeværelse av lave konsentrasjoner av såkalte hormonhermere påvises i vann. Proteinene, som normalt kun dannes av hunnfisk, vil kunne finnes i store mengder i blodet til hannfisk og ungfisk etter eksponering for kunstige østrogener.

Ved bruk av følsomme immunologiske analysemetoder kan disse proteinene påvises og fungere som biologiske markører (biomarkører) for denne typen stoffer. Resultatene viser at de samme stoffene kan påvirke ulike deler av hormonsystemet samtidig og dermed forsterke mulige skadeeffekter.

Gjennom sitt arbeid har Tollefsen vist at biomarkører kan benyttes innen økotoksikologisk forskning for effektiv kjemikalietesting og miljøovervåking.

Utslipp av hormonhermere fra menneskerelatert aktivitet har i de siste årene blitt definert som et alvorlig og i stor grad økende miljøproblem i den industrialiserte delen av verden.

Tollefsen er født i Drammen i 1967. Han arbeider nå ved bioteknologiselskapet Biosense Laboratories AS, Bergen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå