Fisk mister matlyst av vaksine

Etter en måned veide vaksinert fisk hele 20 prosent mindre enn fisk som slapp vaksineringen.

I forsøket ble det benyttet en vaksine som er vanlig i norsk lakseoppdrett. Først etter 25 dager var matinntaket tilbake på normalnivå.

I forsøket ble det daglige fôrinntaket hos laksen målt ved hjelp av fôroppsamlere på hvert kar. Fisken får mer fôr enn den klarer å spise, og overskuddet går ut med vannet og samles i en egen beholder.

Dermed kan man regne nøyaktig ut hvor mye de forskjellige gruppene har spist. En unngår dermed det stresset en fysisk veiing medfører for laksen med påfølgende konsekvenser.