Fisk mister matlyst av vaksine

  • produksjon

Etter en måned veide vaksinert fisk hele 20 prosent mindre enn fisk som slapp vaksineringen.

I forsøket ble det benyttet en vaksine som er vanlig i norsk lakseoppdrett. Først etter 25 dager var matinntaket tilbake på normalnivå.

I forsøket ble det daglige fôrinntaket hos laksen målt ved hjelp av fôroppsamlere på hvert kar. Fisken får mer fôr enn den klarer å spise, og overskuddet går ut med vannet og samles i en egen beholder.

Dermed kan man regne nøyaktig ut hvor mye de forskjellige gruppene har spist. En unngår dermed det stresset en fysisk veiing medfører for laksen med påfølgende konsekvenser.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå