ENERGI

Fire følsomme fyrer

PreSens AS heter bedriften, og vi finner den i Sintefs lokaler på Gaustad. De fire gründerne har alle Sintef-bakgrunn. Med 1,3 millioner i aksjekapital dro de i gang i 1996. Det vil si, bedriften ble etablert høsten 1996, mens Frode Meringdal som første ansatte begynte våren 1997.

I motsetning til de fleste av dagens dot.com bedrifter, hvor det sprøytes inn store summer og hvor regnskapene ofte kan vise røde tall i årevis, forteller Meringdal, ikke uten en viss stolthet, at PreSens har tjent penger fra første dag.

Han iler imidlertid til med å si at støtte for Norges forskningsråd (NFR) var helt avgjørende for i det hele tatt å komme i gang. Alt i alt har PreSens fått flere millioner kroner fra den kanten. Den pågående utviklingen av SOI-teknologien støttes i tillegg med midler fra SND og Fransk/Norsk Stiftelse, som administreres av NFR.

Nøktern start

Inntektene stammet helt i begynnelsen naturlig nok ikke fra ferdige produkter, men fra utviklingsoppdrag for norske og utenlandske bedrifter. Hvilke bedrifter det dreier seg om, vil Meringdal ikke ut med. Ikke annet enn at de opererer innen olje- og gassektoren.

– ONS i Stavanger vil være en naturlig innfallsport for oss. På årets arrangement valgte vi likevel ikke å være med. Vi har foreløpig mer en nok å gjøre for våre nåværende oppdragsgivere. Vi ønsker ikke noen rask vekst. Vi vil trolig ansette et par stykker til i løpet av året, men dette vil primært være i produksjonen, sier Meringdal.

– Vi har ingen konkrete mål for hvor store vi skal bli. Fokus er rettet mot at vi hele tiden skal være lønnsomme. Det er et godt utgangspunkt for en sunn drift.

Lisensiering

PreSens har produsert sine standardsensorer allerede i halvannet år. De første prosessene i silisiumfremstillingen ble utført ved Fraunhofer-instituttet i Tyskland og dette er nå blitt en etablert teknologi ved Sintef.

– Men høyvolummarkedet, hvor blant annet bilindustrien er en stor avtager, har vi lisensiert bort til Kavlico Corp i USA, som med sine 1600 ansatte er en av verdens største bedrifter innen trykksensorer. Vi beholder selv fokus på lavvolum kundespesifiserte løsninger til olje- og gassindustrien. Her har vil konkrete utviklingsoppdrag mot tre bedrifter, som også har rettigheter til sensorene mot sitt marked, sier Meringdal.

Dette er et marked svært forskjellig fra for eksempel bilindustrien. Det krever blant annet langt større nøyaktighet. Men til gjengjeld er det også mulig å oppnå høyere pris pr enhet.

Kompetanse

Meringdal presiserer at det helt fra starten har vært klart at PreSens ikke skal involvere seg i selve sensorelementutviklingen.

– Vi setter dessuten også ut utviklingsoppdrag. I den forbindelse er det viktig alltid å ha en kjernekompetanse internt i bedriften. Vi må alltid ha like stor egenkompetanse som de vi setter ut oppdrag til. Erfaring viser at dette er tvingende nødvendig for å lykkes, sier Meringdal.

Les mer om: