Fire felt fra Oslo til Svinesund

Fire felt fra Oslo til Svinesund
Dette har samferdselsminister Liv Signe Navarsete gjort mange ganger de siste årene, men som regel har hun måttet klare seg uten assistanse fra statsministeren. Snorholder er regionvegsjeg Sidsel Sandelien. Bilde: Anders Haakonsen

Nordover fra Oslo har E 6 minst fire felt til Jessheim ved Gardermoen. Det betyr at det ikke lenger forekommer to felt på den 156 km km lange strekningen Jessheim-Svinesund.

Den siste strekningen som fikk fire felt går mellom Assurtjern i Ski kommune og Vinterbru i Ås. Underveis er den innom Oppegård kommune. Nøstvettunnelen utgjør 3,7 av de 5,5 kilometrene. Sør for tunnelen går E 6 og E 18 i felles trasé over en strekning på en kilometer før de deler seg i Vinterbrukrysset. Regningen for prosjektet kommer på 1,318 milliarder kroner. Den dekkes med ordinære riksvegbevilgninger.

I september 2004 fikk E 6 fire felt mellom Klemetsrud og Assurtjern. Siden har Assurtjern-Vinterbru vært den store flaskehalsen sør for Oslo. Køene foran innsnevningene til to felt har vært lange i rushtiden. Spørsmålet nå er hvor mye lengre morgenkøene inn mot Oslo blir etter at proppen ved Vinterbru er fjernet.

Anleggsarbeidet på den nye vegen ble igangsatt 10.10.06. Allerede den gangen ble 09.09.09 kl. 09.09 lansert som tidspunkt for åpningen. Den timeplanen holdt nesten, men Vegvesenet ble veldig ambisiøst ved valg av snorkuttere. Da valget falt på både statsministeren og samferdselsministeren, kunne man ikke tviholde på klokkeslettet.

Ministrene var fulle av lovord om det nye veganlegget, men fem dager før valget var de selvfølgelig i valgkampmodus. Begge benyttet anledningen til å fortelle hvor mye som er brukt på vegbygging de siste fire årene og hvor mye som kommer til å bli brukt de neste fire hvis Stoltenberg-regjeringen får fortsette.

Etter åpningen var det flere taler. Ordføreren i Oppegård, Sylvi Graham hadde også mye pent å si om anlegget, blant annet framhevet hun det assurblå lyset som er plassert over nordre tunnelportal i Assurdalen. - Oppegård er også en blå kommune, for øvrig, sa hun, og skyndte seg å legge til: - Det var ikke jeg som begynte å drive valgkamp i dag, altså!

Les mer om: