ARKIVNYHETER

Finsk modell for innovasjon

I 1995, ca ti år etter denne prioriteringen, ble Finland en nettoeksportør av høyteknologiske produkter.

Eksportverdien av høyteknologiprodukter har steget i takt med satsing på forskning.

Finland har regionalisert innovasjonspolitikken. Fra 1994 fikk regionene økt ansvar for regional næringsutvikling. Det ble også introdusert ulike programbaserte forsknings- og næringsutviklingsprogrammer. I tillegg etablerte man i Finland regionale utviklingssentre og regionale råd for innovasjon.

Centre of Expertise-programmet

Den nasjonale innovasjonspolitikken har bidratt til utbygging av nye organisasjoner rettet mot teknologioverføring, kommersialisering av nyskapingsideer, både fra næringsliv og FoU-miljøer og etablering av nasjonalt nettverk av forskningsparker og ekspertsentre (Centres of Expertise). Nettverket TEKEL (Finnish Science Park Association) er en utviklingsorganisasjon for forskningsparkene og ekspertsentrene i Finland.

Forskningsparkene kommersialiserer spin-off prosjekter fra FoU-miljøene, og det er etablert flere inkubatorer i disse miljøene. TEKEL er den nasjonale koordineringsorganisasjonen for de operative aktivitetene i Centres of Expertise (CoE)-programmet. Dette programmet har som formål å benytte kunnskap og kompetanse av høy internasjonal kvalitet som en ressurs i forretningsutvikling, regional næringsutvikling og i generering av nye arbeidsplasser.

Den nasjonale koordineringen av CoE-programmet er lagt til et råd som ledes av innenriksministeren og består av fire-fem andre ministre, representanter fra regionale myndigheter, virkemiddelapparat, næringsliv, FoU-miljøer og universiteter.

Det totale budsjettet for 1999-2002 for dette programmet var 1262 mill. euro. De siste årene har TEKELs medlemmer deltatt aktivt i å etablere ulike såkorn- og venturekapitalfond sammen med private investorer. Dette har bidratt til å øke mengden av offentlig og privat risikokapital til denne type investeringer.

Regionalt ansvar og tverrpolitisk vilje

Høyteknologiprodukters andel av den totale eksporten i Finland steg fra 28,9 prosent i 1989 til 42,6 prosent i 1999 (I Norge sank den i samme tidsrom, fra 13,3 til 12,8 prosent). Denne eksportøkningen har skapt mange høyteknologiske arbeidsplasser og gitt landet sårt tiltrengte inntekter.

Noen av suksessfaktorene fra Finland er:

·Sterk satsing på forskning og utvikling

·Fokusering og prioritering innen næringsrelatert kompetanse og teknologi

·Nasjonal innovasjonspolitikk som er tverrdepartementalt og tverrpolitisk forankret

·Regionalt styrte innovasjonsmiljøer med landsdekkende koordinering

·Samspill og samarbeid mellom næringsliv-akademia-myndigheter

I perioden 1999-02 ble det etablert 7100 nye kunnskapsintensive arbeidsplasser og ca. 500 nye bedrifter i CoE-programmet. Finland er det landet i Europa som satser mest på forskning og ble av World Economic Forum kåret til det mest innovative landet i verden i 2001og i 2003.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.