Finsk kjemikalieselskap kjøper vindkraft fra Fosen

Kjøper både kraftavtale og opprinnelsesgarantier.

Finsk kjemikalieselskap kjøper vindkraft fra Fosen
Ddet finske kjemikalieselskapet Kemira har inngått en kraftkjøpsavtale med Statkraft om cirka 44 GWh i året i ti år. De kjøper også opprinnelsesgarantier fra Fosen Vind for hele volumet. I tillegg omfatter avtalen kjøp av opprinnelsesgarantier for hele volumet. Disse kommer fra Statkrafts vindkraftproduksjon på Fosen. Dette er første gang at Statkraft i Norden selger både kraft og opprinnelsesgarantier til samme kunde. Foto: Ole Martin Wold, Statkraft

Statkraft og det finske kjemikalieselskapet Kemira har inngått en kraftkjøpsavtale om cirka 44 GWh i året i ti år. Kraften skal leveres fra Statkrafts nordiske portefølje til Kemiras produksjonsanlegg i Finland.