PRODUKSJON

Finner mulig matforgiftning

Når proteiner fra mat fordøyes, dannes det peptider. Enkelte peptider kan føre til sykdom. Det er holdepunkter for at bestemte peptider kan gi og forsterke symptomer som autisme, ADHD, schizofreni, tarmsykdommer og depresjoner.

Også utslett, migrene og spiseforstyrrelser har vært satt i sammenheng med proteinintoleranse. Proteiner i melk (kasein) og mel (gluten) har særlig vært i fokus.

Samarbeid

Analysene på Snåsa skjer i samarbeid med overlege Karl-Ludvig Reichelt ved Pediatrisk avdeling på Rikshospitalet, og brukes til å vurdere om en pasient har proteinintoleranse.

– I dag analyserer vi urinprøver fra pasienter over hele landet, og selger analyseresultat. Vårt mål på sikt er å komme frem til grenseverdier for de aktuelle peptidene, som gjør det mulig å utvikle spesifikke diagnostiske tester, forteller laboratoriesjef Jannicke Fugledal Remme hos NeuroZym Biotech AS.

Kontroversiell forskning

Overlege Reichelt har studert proteinrester hos psykiatriske pasienter i 20–30 år. Sivilingeniør Remme studerer hvordan urinmønsteret for åtte peptider fra matprotein kan reflektere mulige forstyrrelser i stoffskiftet hos blant annet autister. Forskningen er kontroversiell og har terget opp en rekke psykiatere.

Snåsa-gründer Gunnar Brønstad fremholder at forskningen tross alt er gjenstand for stor interesse på verdensbasis:

– Kan hende vi vil finne frem til nye peptider som spiller inn, og som eventuelt er patenterbare. I så fall kan dette bli virkelig interessant, sier Brønstad.

Les mer om: