NETTARKIV

Finner mappa di med ultralyd

Odd Valmot
27. feb. 2002 - 15:42

De fleste som har prøvd å bruke ultralyd til kortdistansekommunikasjon, har konkludert med at teknologien bare kan brukes på svært kort hold. Radiobølger er heller ikke bra fordi de har vansker med jern i bygninger. Filetrac har imidlertid løst problemene med den høyfrekvente lyden og klarer fint å kommunisere opptil 30 meter og mer i større rom.

Filetrac lager flere typer ultralydbrikker. Noen gir lyd fra seg når de flyttes på, andre gir lyd med regelmessige mellomrom, og atter andre gjør begge deler. Lyden fanges opp av en sensor i rommet som kommuniserer via nettverket til en datamaskin. Loggen i datamaskinen dokumenterer hvor de enkelte brikkene er, hvor de har vært og når de har beveget seg.

- Dette enkle prinsippet utløser et vell av muligheter. Bare fantasien begrenser hva dette kan brukes til, sier Filetracs administrerende direktør Ole B. Hovind, som også står bak ideen til teknologien.

Sparer tid

Hovind er utdannet lege. Fra sin lange fartstid innen helseadministrasjon har han sett hvor mye tid som spilles på å finne igjen journaler og utstyr. Radioløsning er utelukket på sykehus, fordi alt for mye livsviktig utrustning kan bli forstyrret av slikt.

Filetrac ble etablert for om lag fire år siden. Sommeren 2000 var det lille selskapet på Gaustad i Oslo klar med de første prototypene. Eksperter ved Universitetet i Oslo har gitt uvurderlig hjelp til utviklingsarbeidet, understreker Hovind.

Overingeniør Elisabeth Fahlstrøm ved medisinsk-teknisk avdeling på Rikshospitalet har testet Filetrac siden august i fjor. Denne avdelingen vedlikeholder og låner ut utstyr som er felles for hele sykehuset.

- Hvis vi ser bort fra noen småproblemer i starten med ultralydforstyrrelser fra lysarmaturer, har systemet har virket helt upåklagelig. Det kan være svært vanskelig å holde rede på senger, rullestoler og annet fellesutstyr på et så stort sykehus, men nå varsler utstyret selv hvor det er. Vi finner igjen ting selv om de ligger nede i skuffer og inne i skap.

Elektronisk vaktbikkje

En viktig sideeffekt av gjenfinningssystemet er at det gir informasjon om utstyrsbruken. - Vi kan bestemme vedlikehold og batteribytte bedre enn før. Vi har også mulighet til å sette opp alarmfunksjoner om utstyr beveger seg ut av området, for eksempel om en rullestol blir tatt med i en ambulanse, sier Fahlstrøm.

Anvendelser i sykehus er bare en forsmak på hva teknologien kan brukes til. Filetrac har hatt besøk fra Boeing, som ble meget imponert over systemets rekkevidde. Selv om tegninger og andre dokumenter for lengst er elektroniske hos flygiganten, har Boeing behov for å holde styr på arbeidsordrer og fysiske deler i produksjonslokalene.

Sikkerhet er et annet område som peker seg ut. Med en detektor som reagerer når brikkene fjernes fra underlaget, kan de brukes om akustiske vakthunder.

Overvåke personer

Sintef har kjørt et forskningsrådsstøttet forprosjekt, Maurtua, for å undersøke hvordan Filetracs ultralydbrikke kan brukes til å klarlegge ulike bevegelsesmønstre. Ved å bruke flere sensorer er det mulig å avlese posisjonen ned til noen få centimeter med sekunders mellomrom. Dette kan brukes til å kartlegge bevegelsesmønstre for eksempel på sykehjem, storkjøkkener og i forretninger. Informasjonen kan bidra til å optimalisere måten vi bygger og innreder på.

Metoden kan også benyttes til å visualisere bevegelsesmønstre, ved å følge ansatte i deler av kontorlokalene, og vise frem posisjonene deres på felles kart, slik at de lettere kan finne hverandre på jobben.

- Dette kan ha "storebror ser deg"-perspektiver over seg, og i et hovedprosjekt vil personvernsutfordringene avklares med Datatilsynet, sier seniorforsker Odd-Wiking Rahlff ved Distribuerte Informasjonssystemer i Sintef Tele og Data.

Den nye brikken er utviklet i samarbeid med elektronikkprodusenten Kitron. Den er betydelig mindre enn den første prototypen og enklere å produsere. Et vanlig penlightbatteri gir en driftstid på ti år. Den sporbare mappen er også kommet i en ny utgave der all elektronikken er samlet i ryggen på mappa.

De som søker, skal finne.

FILETRACS MOTTO

Les mer om: