IKT

Finner framtida

Pilotprosjektet skal vise hvordan leverandører av ASP-tjenester skal forholde seg til prising, lisensiering, tekniske løsninger, grensesnitt og distribusjon. Microsoft skal leie ut Office Online og Exchange 2000 over nett til Active ISPs kunder i en prøveperiode. Fire norske ASP-aktører deltar i pilotprosjektet.

Les mer om: