KRAFT

Finansdepartementet sier nei til oljefradrag for havmøller 

Vil ikke gi oljeskattefradrag til havvindkraftverk som er tilknyttet oljeinstallasjoner via sentralnettet.

Finansdepartementet er kritisk til at utbygging av havvind skal gjøres lønnsomt ved oljeskattefradrag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.xom)
Finansdepartementet er kritisk til at utbygging av havvind skal gjøres lønnsomt ved oljeskattefradrag. (Illustrasjonsfoto: Colourbox.xom) Bilde: Colourbox

SIRAGRUNNEN VINDPARK

  • Siragrunnen AS, eid av Havgul Clean Energy AS, ønsker å bygge 45 møller med en installert effekt på 4,5 MW hver.

  • Rotordiameteren skal være 120 meter og navhøyden 95 meter.

  • De drøyt 200 megawattene skal etter planen gi hele 790 GWh per år.

  • Møllene skal stå på mellom 10 og 40 meters dyp om lag en kilometer ut i havet ved fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Rogaland.

Oljeskattekontoret (OSK) aksepterte i en uttalelse i fjor vår at utbyggere av vindkraftverk til havs kunne benytte seg av petroleumsskatteregimets skatte­fradrag på 78 prosent.

Det kunne skje ved at havmølleparken leases til oljeselskaper, som blir skattemessig eier av vindparken.

Gjennom avskrivninger og friinntekt kunne oljeselskapene dermed få raskere og større skattefradrag enn om strømmen kjøpes fra land.

Strømmen måtte både produseres og brukes på sokkelen. Men det ble ikke stilt krav om direkte fysisk tilknytning mellom vindmøllene og petroleumsinstallasjonen, det ble ansett som tilstrekkelig at strømmen ble levert via sentralnettet på land.

Les også: Forsinket kraftlinje truer Nyhamna-utvidelsen

– Undergraver petroleumsskatteregimet

Professor i petroleumsøkonomi ved Universitetet i Stavanger Petter Osmundsen beskyldte Siragrunnen, som ønsker å ta i bruk den kreative forretningsideen, for å – Siragrunnen misbruker skattereglene .

Han fikk medhold av økonomiprofessor Thore Johnsen ved NHH, som advarte mot at det vil komme krav om likebehandling fra vindkraftprosjekter og småkraftprosjekter på land.

Oljeskattekontoret begynte imidlertid å tvile på sin egen beslutning, og ba Finansdepartementet om råd.

Les også: Advarer mot dobbelstøtte han selv kan tjene på

– Fjern tilknytning

Nå er svaret klart. Uten å nevne Siragrunnen-prosjektet med et ord, avviser departementet at det er grunnlag for oljeskattefradrag når kraften leveres fra havmøller via sentralnettet og videre ut igjen til sokkelen.

Det springende punktet er om havmølleparken har en «kvalifisert tilknytning» til oljeinstallasjonen.

«I dette tilfellet blir kraften fra kraftproduksjonsanleggene levert inn på sentralnettet, og kraftforsyningen ut til feltet skjer uavhengig av kraftproduksjonen ved anleggene. Kraftproduksjonsanlegget og produksjonsinnretningen er kun indirekte tilknyttet via sentralnettet, som er eid og drevet av landskattepliktige kraftnettselskaper. Tilknytningen mellom anleggene er etter departementets syn dermed for fjern til at kraftproduksjonsanleggene kan sies å være en del av eller tilknyttet produksjonsinnretningen», heter det i brevet.

Les også: Bare girkassa på denne veier 35 tonn

– Konkret vurdering

Finansdepartementet understreker at det beror på en konkret vurdering om en installasjon er tilstrekkelig tilknyttet produksjonsinnretningen på feltet.

På spørsmål fra Teknisk Ukeblad om det de skriver i brevet gjelder for Siragrunnen, svarer departementet at de ikke ønsker å kommentere enkeltsaker.

De er imidlertid ikke kun Finansdepartementet som skal avgjøre saken, Olje- og energidepartementet (OED) har også en viktig rolle ved å godkjenne utbyggingsløsningene.

OED vil ikke si noe om Siragrunnen-prosjektet spesielt, men sier til Teknisk Ukeblad på generelt grunnlag at «departementet legger til grunn at selskapene arbeider fram en rasjonell og effektiv utbygging av funn».

Siragrunnen AS ønsker ikke å kommentere saken.

Les også:

Ny superleder kan gi billigere havvind

Havvindsubsidier lønner seg ikke

Reiste en havvindturbin hver dag  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.