Enwa tester vannrensesystem til oppdrett

Filter fra oljeindustrien kan fjerne risiko fra oppdrett på land

Enwa skal fjerne sulfat fra sjøvann uten å fjerne andre salter.

Filtreringsanlegget som skal testes ut hos Hardingsmolt er av samme type som på bildet, men vesentlig større.
Filtreringsanlegget som skal testes ut hos Hardingsmolt er av samme type som på bildet, men vesentlig større. (Foto: Enwa.)

Enwa skal fjerne sulfat fra sjøvann uten å fjerne andre salter.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Høye laksepriser og mangel på ledige arealer langs kysten gjør det stadig mer aktuelt å plassere oppdrettsanlegg på land. En av utfordringene ved landbaserte anlegg er å regulere oksygeninnholdet i vannet. Gjøres det feil, vil bakteriene i sjøvannet produsere hydrogensulfid som dreper fisken. Om all fisken i en merd dør, kan det økonomiske tapet måles i millioner. Nå vil vannbehandlingsselskapet Enwa bruke filterteknologi fra oljeindustrien for å hindre at denne giften dannes.

Prosjektet er et av de 21 prosjektene som nå har fått midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing.

Filterteknologien Enwa forsker på, skal gjøre det mulig å skille ut sulfat fra sjøvann. For uten sulfat vil ikke bakteriene i vannet lage den giftige hydrogensulfiden. 

– Sjøvann fra Nordsjøen inneholder mye sulfat - 2800 milligram per liter - og hvis du tenker deg at alle salter og mineraler i vannet har ulik molekylstørrelse, så går det an å skille ut enkelte av dem. Sulfatet har en annen størrelse enn de andre mineralmolekylene. I denne sammenhengen er det viktig at man ikke skiller ut andre molekyler som salt, for det er nettopp poenget at man vil ha saltvann uten sulfat, sier Bjørn Dørum i Enwa.

Disse prosjektene får støtte:

Enwa PMI AS: Sulfatfjerning med
membranfiltrering-teknologi
fra oljenæringen for å redusere
risiko for fiskedød på grunn av
H2S i RAS-anlegg.

AkvaFresh AS: Nanofiltrert inntaksvann til
RAS for bedret helse og velferd
hos postsmolt.

Maritech Systems AS: Fra lys ide til kommersiell kvalitetsmåling i laksenæringen.

Marine Harvest Norway AS: Ny sensorikk og maskinlæring for optimal utfôring, redusert
slamproduksjon og bedre vannmiljø i lukkede anlegg.

Optoscale AS: Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av
laksens vekst gitt faktiske omgivelser.

Opilio AS: CrabTech II.

Biomega Group AS: A novel method for producing odour and taste neutral
hydrolysed marine peptides for the human ingredient market.

Innomar AS: Teineteknologi for bærekraftig
fiskeri. Forskningsbasert produkt-utvikling av ny metode for bedre fangst, fiskevelferd, kvalitet og miljø.

Ocean Space Acoustics AS: 1 OCEAN TAG: Tag for identifisering, posisjonering og
sporing av objekter under vann.

Norwegian Special Mission AS: Neste generasjons analyseverktøy for overvåkning
av hav- og kystområder.

Aker Biomarin: Sailbuoy for krill.

Kongsberg Maritime AS: Novel Failure Monitoring System for Marine Applications
by including Acoustic Emission.

Rolls-Royce Marine AS: Feasibility study of a concept for operating remotely controlled underwater vehicles from an unmanned surface vessel.

Stiftelsen North Atlantic Intitute for sustainable fishing: Decision support for fishing vessels based on marine ecosystem models and fishery data. 

Mithal AS: Tetherless robot for biofouling
prevention and inspection in salmon farming.

North Atlantic Seaweed AS: Value-Chain Innovation towards a Sustainable &
Competitive Norwegian Seaweed Industry.

AIBEL AS Avd. Asker: Fibre Rope Mooring.

Equinor ASA: RedWin 2 - REDucing cost on
offshore WINd by integrated structural and geotechnical design 2.

HYDRO Aluminium AS: Aluminium bus bars for marine battery systems.

The Switch Marine Drives Norway AS: Intelligent Medium Voltage Modular Multi-level Converter for Environmental Energy.

Nexans Norway AS: New High Strength - High Conductivity Aluminium Conductor Concept in Subsea Cables for Sustainable Energy Transport.

Han er prosjektleder for forskningsprosjektet som har fått ni millioner kroner gjennom Forskningsrådets havteknologisatsing. Enwa samarbeider med Niva, Norce og universitetene i Stirling og Bergen. Filteret skal testes ut i stor skala hos Hardingsmolt.

Av totalt 33 søknader har 21 prosjekter innen maritim sektor, energisektoren og fiskeri og havbruk fått tilsammen 130 millioner kroner til utvikling av ny havteknologi. 

Omfattende fiskedød

Interessen for å produsere laks på land, enten deler av livet eller i hele laksens livsløp, har økt betydelig de siste årene. Resirkuleringsteknologien for sjøvann (RAS) er en av driverne.

Problemet med RAS-anlegg er at bakteriene i anlegget produserer giftig hydrogensulfid av sulfat om ikke oksygenbalansen i vannet er riktig.

Gjennom forskningsprosjektet tar de sikte på å fjerne sulfatet, men samtidig skape riktig balanse mellom de andre stoffene i vannet. 

- Det har i de senere årene vært flere hendelser med omfattende fiskedød i landbaserte anlegg på grunn av akutt hydrogensulfidforgiftning. Når man fjerner sulfatet fra vannet, fjerner man også risikoen for at det dannes hydrogensulfid. Målet vårt er å komme dit at vi har et membran som gir optimale forhold for fisken i oppdrettsanlegg, sier Dørum. 

Også selskapet Akvafresh får støtte fra havteknologiprogrammet til å utvikle nanofiltrering for inntaksvann til landbaserte RAS-anlegg.

Fra oljeindustrien

Membranen Enwa bruker er utviklet for oljeindustrien for å unngå avleiring i produksjonssystemet. 

Når sjøvann med sulfat pumpes ned i brønnen og møter brønnvann som inneholder barium, fører det til avleiring, såkalt scaling, ifølge Dørum, noe man unngår hvis sjøvannet renses for sulfat først.

Det nye med filtersystemet er at det skal finjusteres for havbruk, slik man i tillegg til å fjerne sulfatet, beholder rett balanse mellom andre stoffer som natrium, kalsium og magnesium. 

Selve filteret består av membraner rullet som en tørkepapirrull. Sjøvannet trykkes inn den ene enden, og kommer renset ut fra den andre enden.

Høy pris

I tillegg til den teknologiske utviklingen, bidrar høye laksepriser til å gjøre landbasert oppdrett lønnsom. Produksjonsveksten i Norge har flatet ut de siste årene og bidrar til at mindre tilbud og høyere priser. 

Frykten fra næringen er at teknologien som gjenskaper laksen leveforhold på land, kan bidra til å flytte lakseproduksjonen ut av Norge og til landbaserte oppdrettsanlegg i Kina og USA, som har fordelen av å være nærmere markedet. 

– Med den høye lakseprisen vi har i Norge nå, har vi lagt til rette for at det kan satses i andre land. Det er bekymringsfullt, sier Salmar-gründer Gustav Witzøe til Trønder-Avisa, gjengitt av iLaks.

Bjørn Dørum i Enwa. Foto: Privat

Grønn vekst

Målet med tilskuddene fra Forskningsrådet er å skape grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring mellom havnæringene.

– Målet vårt er at Norge fortsatt skal være best på hav. Ny teknologi kan bidra til flere blå jobber og til flere miljøvennlige løsninger i havnæringene. Det er viktig når vi skal bygge et bærekraftig velferdssamfunn, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Videoen under viser hvordan filteret Enwa forsker på, er bygget opp og fungerer.

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå