NYHETER_BYGG

Fikser jobb for egen bedrift

KLARGJØR: Clarion hotellet som skal bygges ved Flesland flyplass, har bidratt til å avklare rollene for rådgivende ingeniører: Nå kan de først definere prosjektet og deretter levere anbud ut fra egne beskrivelser.
KLARGJØR: Clarion hotellet som skal bygges ved Flesland flyplass, har bidratt til å avklare rollene for rådgivende ingeniører: Nå kan de først definere prosjektet og deretter levere anbud ut fra egne beskrivelser. Bilde: FLESLAND EIENDOM

Usikkerhet har preget mange offentlige byggherrer.

Av frykt for å bryte likebehandlingsprinsippet blir ikke firmaer som har vært med på forarbeidene, sluppet til når anbudet for hovedprosjektet blir lyst ut.

Men en ny avgjørelse fra KOFA, klagenemnda for offentlige anskaffelser, har endret situasjonen.

Den aktuelle saken gjelder en klage fra Ingeniørfirma Gjersvik mot Flesland Eiendom AS i en konkurranse om totalentreprisekontrakt på et nytt hotell på Flesland.

Konkurransefordel

Knut-Ove Gjersvik skriver at: « De tekniske rådgiverne som har vært med på å utarbeide konkurransegrunnlaget, har skaffet seg en konkurransefordel ved å ha spesiell og inngående kunnskap om prosjektet som andre rådgivningsfirmaer ikke har hatt mulighet til».

KOFA avviser klagen og begrunner avgjørelsen med at det er gitt fyldig informasjon i anbudsdokumentene og romslige tidsfrister, noe som skal bidra til at alle interesserte får like muligheter til å sette seg inn i saken.

Det er liten tvil om at avgjørelsen er av prinsipiell karakter. KOFA skriver i sin begrunnelse at den velger å fremme saken fordi den reiser et praktisk viktig spørsmål som klagenemnda ikke før har behandlet.Begges sider av bordet

Knut-Ove Gjersvik er undrende til avgjørelsen. Han mener den åpner for uklare ansvars- og lojalitetsforhold ved at ett og samme firma kan sitte på begge sider av forhandlingsbordet.

– Det er ting som tyder på at det ikke var overveldende enighet i nemnda som behandlet dette. Jeg har derfor sendt brev til Fornyingsdepartementet og bedt om en avklaring, sier Gjersvik.

Misforstått jus

– Juristene må ha misforstått hvordan kjøp av kunnskapstjenester foregår. De sammenligner med kjøp av varer, legger han til.

Gjersvik mener det er åpenbart at når en rådgiver har sittet i flere måneder sammen med byggherren og lagt grunnlaget for en anbudskonkurranse, vil denne rådgiveren ha et forsprang.Ny forskrift kommer

Tore Frellumstad, advokat hos Rådgivende Ingeniørers Forening, bekrefter at problemstillingen er aktuell for offentlige byggherrer og rådgivere.

Ved årsskiftet kommer reviderte regler for offentlige anskaffelser. Frellumstad sier at den nye forskriften vil ha de samme bestemmelsene som i dag når det gjelder begrensninger for å delta i hovedprosjektet etter først å ha vært involvert i forprosjektet.

Avvisningsplikt for oppdragsgiver dersom en rådgiver har kunnskap som gjør at likebehandlingsprinsippet ikke oppfylles, er derimot nytt. Slik avvisningsplikt finnes ikke i dag.

Likebehandling

– Selve avveiningen av om kunnskapen hos tilbyder er en konkurransefordel som bryter med likebehandlingsprinsippet, gjør man ingenting med. Dette må fremdeles bygge på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. Derfor vil KOFAs avgjørelse bli stående som retningsgivende, sier Frellumstad.

Frellumstad legger til at etter RIFs syn er KOFAs forståelse ikke overraskende og den er sammenfallende med bl.a EU-domstolens praksis.

– Vi mener det er av stor betydning å praktisere regelverket på denne måten for å sikre den beste kompetansen gjennom hele anskaffelsesprosessen, sier Frellumstad. Det er viktig å merke seg KOFAs prinsipielle holdning i spørsmålet om bruk av rådgivere: Det skal ganske mye til før likebehandlingsprinsippet er brutt.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.