NETTARKIV

Fikk pris for miljøredegjørelser

Ole K. Helgesen
2. feb. 2006 - 15:21

Hydro Polymers AS på Rafnes og Gyproc AS i Fredrikstad er tildelt Emas utmerkelse for 2005. Utmerkelsene ble tildelt for de beste miljøredegjørelsene som var levert inn til Emas-registeret i Brønnøysund. Dette registeret administrerer utdelingen av utmerkelsene i Norge i samarbeid med Statens Forurensningstilsyn.

I utvelgelsen av de to miljøbedriftene har det blitt vurdert om miljøredegjørelsene er oversiktlige og lett tilgjengelige også for lekfolk, om bedriften har gitt en forståelig beskrivelse av virksomhetens prosesser og avfallshåndtering og om bedriften har fokusert arbeidsmiljøforhold som viktige elementer.

Les mer om: