ENERGI

Fikk lov til å dumpe batteri

23. nov. 2000 - 06:03

– Vi brukte dumpingplasser som var godkjent for skipsvrak og ammunisjon, sier Magnussen til tekblad.no.

Godkjenningen fra 1981 som Magnussen refererer til gjelder bare Lithiumbatterier, som ikke utgjør noen miljøfare. Misforståelser kan ha ført til at også miljøfarlige batterier har blitt dumpet.

Brukte sinkbatteri

Tidligere brukte Kystverket sinkbatteri med rester av det miljøfarlige tungmetallet kvikksølv i fyrlyktene. Produsenten av batteriene har senere fjernet alle rester av tungmetall. I dag brukes Nikkel-Kadmium-batteri, som returneres til produsenten når de er utladet.

Søkte om dumpingtillatelse

Kystverket søkte i 1987 SFT om å få dumpe luft/sinkbatteri inneholdende kvikksølv i sjøen. SFT avslo. I 1989, etter at kvikksølvet ble fjernet fra batteriene, søkte de på nytt. Tre alternativer ble skissert i prioritert rekkefølge:

1. Å kaste i batteriene i dumpefelt i sjøen.

2. Lut og oppløst sink tømmes og leveres til spesialbehandlingsmottak. Batteriene plugges og kastes i dumpefelt.

3. Lut og oppløst sink tømmes og leveres til gjenvinning. Batteriene plugges og fraktes til land for deponering.

Negative faktorer Kystdirektoratet trakk fram for det siste alternativet var blant annet fare for helseskader på personell, og at det er en kostbar løsning.

I 1990 anbefalte SFT Kystverket å bruke det siste alternativet. Det var ikke snakk om pålegg eller forbud. Kystverket kunne selv vurdere miljøkonsekvensene mot farene for personskader.

Blybatterier ble kun brukt i små omfang til fyrlykter som skulle ha reservebatterier, og har ifølge Magnussen ikke blitt dumpet. I stedet ble de levert til søppelfyllinger.

I lysbøyer ble det tidligere og nå brukt Lithiumbatteri. Problemet med Lithiumbatteri er at de lett kan ta fyr eller selvantenne. De er ikke miljøfarlige, men Kystdirektoratet leverer dem likevel til spesialavfallsbehandling. Batteritypen skal fases ut i løpet av året og erstattes med vanlige brunstensbatteri.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.