Femdoblet kapasitet

I løpet av året vil ScanWafer ha full produksjonskapasitet i sin nye fabrikk i Glomfjord. Da vil produksjonen av silisiumskiver til solcelleindustrien øke fra et volum tilsvarende 10 megawatt til 50 megawatt. Dette representerer 25 prosent av verdensmarkedet i 2000.

Markedet for ScanWafers produkter har i løpet av de siste fire årene hatt en gjennomsnittlig årlig vekst på 30 prosent. Det er særlig etterspørselen fra Japan, USA og Tyskland som krever en så stor utvidelse. Nå planlegges ytterligere ekspansjon.

– Den sterke internasjonale etterspørselen gjør at vi allerede er utsolgt for i år og neste år, sier gründer Alf Bjørseth.

Selskapet hadde i 2000 en omsetning på 78 millioner kroner, og et resultat på 5,7 millioner kroner. For inneværende år regner de med en omsetning på ca 200 millioner kroner.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå