ARBEIDSLIV

Fem millioner til endringsledelse

Hild Lamvik
5. juni 2002 - 07:05

Professoratene skal fokusere bærekraftig utvikling relatert til beslutninger og prosesser innen petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Avtalen trer i kraft 1. januar 2003.

- Vi håper at vi med dette bidraget til professorater i endringsledelse kan gi høgskolen drahjelp på veien mot et universitet i regionen, uttaler informasjonsdirektør Einar Knudsen i Norske Shell i en pressemelding.

Han fremholder at bærekraftig endringsledelse er et framtidsrettet fagområde.

- Bærekraftig utvikling er bærebjelken i Shells nåværende og framtidige forretningsvirksomhet. Det er relativt nytt, og det krever tid og ressurser for å kunne implementeres i regionens industri- og næringsvirksomhet. Målet er å likestille og balansere de økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige konsekvenser i ulike deler av forretningsvirksomheten.

Professoratene vil, i følge HiS-rektor Per Dahl, styrke masterstudiet i endringsledelse, samt arbeidet med doktorgradsutdanning i serviceledelse. Professoratene bygger også opp under doktorgradssatsingen i samfunnssikkerhet ved at ledelsesfundamentet blir styrket.

HiS vil i slutten av juni søke om godkjenning av to nye doktorgrader, den ene innen risikostyrking og samfunnssikkerhet, og den andre innen spesialpedagogikk. Når disse er godkjent, er høgskolen klar til å endre status til universitet.