NATURVITENSKAP

Fem katastofer på jorden

Katastrofene har altså inntruffet med gjennomsnittlig 100 millioner års mellomrom. Bortsett fra ett tilfelle er årsaken til katastrofene ikke klarlagt, og det foreligger heller ingen sikre holdepunkter for hvor hurtig de utviklet seg.

Det ene tilfellet man er rimelig sikker på, gjelder nedslaget av en ca. ti kilometers asteroide på Yucatanhalvøya for 65 millioner år siden, men asteroider og kometer er også mest sannsynlige årsak i de andre tilfellene. Det fremgår i hvert fall av en artikkel i 11. mai utgaven av tidsskriftet Science.

Utryddet halvparten

Av de fem katastrofene har nye studier vist at den minste inntraff for omkring 200 millioner år siden og utryddet ca. 50 prosent av alle artene. Forskere har i jorden på øyer utenfor British Columbia funnet at store mengder plankton døde på den tiden.

Samtidig har planter tydeligvis forsvunnet – et hurtig fall i produksjonen av organisk karbon gjennom prosesser som fotosyntese tyder i hvert fall på det. Utryddelsen skjedde i løpet av 50.000 år eller mindre, kanskje over så kort tid som 10.000 år. Tidligere anslag har vært oppe i hele ti millioner år.

Les mer om: