ARKIVNYHETER

Fem fergekaier i Kragerø skiftes ut

Fergekaia på Skåtøy tilfredsstiller ikke tidens krav og blir nå skiftet ut sammen med fire andre.
Fergekaia på Skåtøy tilfredsstiller ikke tidens krav og blir nå skiftet ut sammen med fire andre. Bilde: Ola Hesstvedt

Stålmengden på fergekaiene ble økt mens entreprenørene regnet på jobben. Strandskogens anbud på 16,6 millioner kroner er ikke justert for denne økningen, men det er Mestas anbud som er på 18,7 millioner. Nøyaktig hvor mye økningen slår ut på anbudene er usikkert, men det vil trolig dreie seg om minst en million kroner.

Eco Bygg viste også interesse for oppdraget og ga et anbud på 21,7 millioner. Siste anbyder er AF Skandinavia som er håpløst etter konkurrentene med 38,8 millioner.

Anbudene gjelder total utskifting av alt teknisk utstyr på fergekaiene på Jomfruland, Skåtøy, Gumøy, Tåtøy og Stabbestad. Alle disse anløpsstedene har gamle fergekaier som ikke tilfredsstiller tidens krav. Fergene har også anløp i sentrum av Kragerø og på Langøy. I sentrum er fergekaia utbedret tidligere. På Langøy er det ikke behov for fornyelse fordi fergekaia er mye nyere enn på de øvrige anløpsstedene.

De fem fergekaiene vil bli skiftet ut etter tur. Arbeidet vil derfor bli tidkrevende. Kragerø Havnevesen som er byggherre, regner ikke med at jobben er gjort før i 2009.Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.