ARKIVNYHETER

Felles utredning for veg og bane mellom Voss og Arna

-Jeg har i dag bedt Vegdirektoratet om å lede arbeidet med å utrede ut alternativer for å løse transportutfordringene på strekningen Voss - Arna. De ulike konseptene skal legge grunnlaget for en effektiv og sikker transport på veg og bane for både folk og næringsliv i regionen, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

For å få et samlet overblikk over veg- og banetransporten på strekningen, skal Vegdirektoratet utarbeide konseptvalutredning (KVU) i samarbeid med Jernbaneverket.

- Mellom Voss og Arna er det mange felles utfordringer på veg og bane. Begge transportårene sliter med utforming, sikkerhet, kapasitet, tunnelstandard og rasfare. Med små areal og smal topografi på strekningen er det viktig å samarbeida om felles løsninger både i plan- og gjennomføringsfasen som kan føre til ee vinn-vinn-situasjon, sier samferdselsministeren.
Vis større kart

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.