NETTARKIV

Felles togstandard

Europa skal få felles signalstandard for jernbanen. I dag er det 17 system som etter hvert skal erstattes med ett signalsikkerhetssystem (ERTMS). Da blir det mulig å kjøre fra Narvik til Roma uten avbrudd. Nasjonsgrensene blir ikke noe hinder, lokomotivbytting blir unødvendig og togene behøver ikke å rustes ut med flere atskilte styre- og signalsystemer, skriver svenske Ny Teknik.

Pilotstrekningen blir mellom Olten og Luzern i sentrale Sveits. Der er nå 59 tog utrustet med de nye tekniske systemene, som åpner for for høyere hastighet og kortere avstand mellom togene. Samtidig skal sikkerheten bli klart bedre.

Systemet bygges suksessivt opp. Innen 2005 skal eksempelvis alle tog som passerer stambanene, ha togradio som kommuniserer med GSM-R (r står for railway). Bare det kommer på 100.000 svenske kroner i vårt naboland, mener Järnvegsinspektionen.

(lh)

Les mer om: