Felles nordisk el-satsting

  • energi
Energiministrene gikk inn for å videreutvikle et fritt nordisk el-marked.

Strømnettene må forsterkes og det må investeres mer i forskning og utvikling for å hindre fremtidig strømutkoplinger.

De nordiske landene skal samordne lovreguleringene knyttet til el-nettet, og det er ønskelig å etablere felles organisering og finansiering av investeringer i det nordiske el-nettet.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå