ARBEIDSLIV

Felles NIF-NITO-løft for kompetanse

NIF og NITO har hatt et tett kurssamarbeid på bygg- og anleggssiden. Både samarbeidet og tilbakemeldingene fra deltakerne har vært meget bra.

- Dette er upløyd mark. Men både innen administrasjon og i styret glir det som varm kniv i smør, sier fagsjef Bjørn Olsen i NITO. Navnet er Faggruppe for bygg- og anlegg (FBA). Styringskomiteen er satt sammen fra NIF og NITO. De fleste er entusiaster med bygningsteknisk bakgrunn.

Høsten 2001 startet det hele opp med felles tilbud fra begge organisasjonene til medlemmene. Største engasjementet har vært innen kurs og konferanser. Men gruppen har tatt mål av seg til også å styre med andre aktiviteter.

Dermed har de arrangert kveldsmøter og ekskursjoner. De har utformet felles uttalelser om fagspørsmål for begge organisasjonene eller fra FBA. Men det mest rendyrkede er kursvirksomheten.

- Den første høsten ble riktig brukbar. Siden har det gått oppover med sikre skritt frem til i dag. Vi tolker det dithen at markedet liker vårt felles fremstøt til ingeniørstanden, sier Olsen.

Eget medlemskap

I startfasen ble 15.000 medlemmer i organisasjonene kontaktet og ti prosent av disse meldte seg inn i FBA. FBA-medlemmene får all informasjon om aktivitet innen BA-sektoren. Medlemskapet er gratis, men gir økonomiske fordeler.

Siden alle er registrert med e-post er de enkle å kontakte. Kursavgiften er inntil en tusenlapp rimeligere enn for vanlige medlemmer i organisasjonene. Deltakere utenfor NITO og NIFs rekker må naturlig nok betale enda mer.

Siden NIF og NITO ikke konkurrerer mot hver andre på dette feltet, men tvert i mot går ut i fellesskap, blir etter- og videreutdanningen mer ryddig. Økonomien blir bedre og det blir bedre struktur på henvendelsene til fagfolk som vi ønsker skal være foredragsholdere. Alle tilbudene koordineres nå, likeså økonomien i FBA-kursene.

- I sommer ble opplegget evaluert av styringskomiteen. Konklusjonen er at vi er på riktig spor, sier Olsen. Hovedstyrene i foreningene vil senere i år formelt beslutte om samarbeidet fortsetter, noe han ikke er det minste i tvil om. Fagmiljøene har tatt meget godt i mot denne nyskapningen.

Andre fagområder kan også tenkes for et utvidet samarbeid. Når de ser resultatene for FBA, håper mange på tilsvarende ringvirkninger for sitt område. Men Olsen har ingen konkrete utvidelsesplaner å formidle for 2003 selv om organisasjonene vil få tettere koordinering innen kurs og konferanser, også innen enkelte prosjekter.

Dette kan bane vei for senere mer formalisert samarbeid for nye grupper. NIF, NITO og Abelia har dessuten inngått en samarbeidsavtale innen IT.

To ganger i året møtes NIF og NITO og koordinerer sine generelle kurs- og konferanseplaner for neste halvår slik at det ikke oppstår uheldige overlappinger eller unødvendige konkurranseforhold. Det gjelder alle former for kurs og arrangementer. Ingen er tjent med at markedet blir overlesset av tilbud.

Ha oversikt

Ingeniører må holde seg oppdatert. Utviklingen skjer stadig raskere. Markedet er ikke i balanse som før. Det florerer med oppsigelser og omstillinger.

Også ingeniører berøres. Derfor er det viktig å være "omsettbar" i dagens arbeidsmarked. Det er man bare dersom man har flere ben å stå på enn en ren spesialistutdanning tilpasset en enkeltstående bedrift.

Den enkelte må være oppmerksom på at dette kan skje. Da er et bredt kunnskapsfundament viktig om man må søke nytt arbeid. I dag er det få arbeidsledige NITO-ingeniører. Men organisasjonen har et tett oppfølgingssystem for den som blir ledig. De kan få støtte til etterutdanning, inntil 15.000 kroner årlig i tre år.

- NITO prøver å koordinere ønsker fra arbeidsgivere og arbeidstakere. Derfor arrangeres kurs som er ønsket av brukerne. Men når spesielle bransjer rammes hardt, kan det være tungt for alle å vende tilbake dit. Der ville jeg anbefalt supplerende utdanning innen prosjektledelse eller økonomi, sier Olsen. Men den som har holdt seg best oppdatert innen eget yrke stiller sterkest når ledige stillinger skal fylles opp.

Organisasjonene har tro på at det vil bli arrangert andre aktiviteter innen FBA enn rene kurs. Styringskomiteen ønsker også andre verdier. Dessuten vil medlemmene kunne benyttes som et sterkt, faglig forum for å overvåke bransjen og komme med råd og ideer - eller svinge svøpen.

Det vurderes dessuten å arrangere lokale grupper av NITO og NIF, slik som Oslo allerede har gjort. Vil andre, store byer gjøre tilsvarende, hjelper vi gjerne til, sier Olsen. Distriktene har for øvrig god tradisjon for lokale samarbeidsformer og når det har gått litt tid, vil vi antakelig se en knoppskyting i distriktene. Og dette er ikke begrenset bare til BA-området, mener Olsen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.