IKT

Felles forskningsfront

Telenor og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) har i mange år samarbeidet om forskning og undervisning. En nylig inngått avtale innebærer at også Compaq Computer Norge AS og Ericsson slutter seg til samarbeidet.

Den nye avtalen gjelder et program for avanserte teletjenester. Siktemålet er å skape et virtuelt ekspertsenter for avanserte, mangeartede tjenester og rask tjenesteutvikling.

De fire partnerne ønsker gjennom samarbeidet å skaffe seg tidlig erfaring med ulike tjenesteplattformer og tjenester som kan fungere sammen i flere forskjellige nett. I tillegg skal programmet gi bedre standarder og styrket rekruttering gjennom bedre undervisning, der både industri og teleoperatør deltar.

Undervisningen vil i hovedsak skje gjennom student- og doktorgradsprogrammer ved NTNU. Men også bedriftene vil internt forestå ulike typer opplæring og engasjement hos partene. Laboratorier med førsteklasses teknologi og annen nødvendig infrastruktur skal etableres. Fortrinnsvis vil disse bli etablert ved NTNU og Telenors felles høykapasitetsnett i Trondheim, men med kobling mot partenes egne laboratorier i inn og utland.

Programmet skal også omfatte forelesninger, seminarer og faglige drøftinger forut for kommersiell utvikling samt større forskningsprosjekter.

Les mer om: