NATURVITENSKAP

Feberskanner mot fugleinfluensa

ALARM: Ved høy kroppstemperatur går alarmen av, og den reisende blir tatt til side. Systemet var i bruk under Sars-epidemien i Asia for to år siden.
ALARM: Ved høy kroppstemperatur går alarmen av, og den reisende blir tatt til side. Systemet var i bruk under Sars-epidemien i Asia for to år siden.Bilde: Land Infrared
Espen Leirset
11. nov. 2005 - 08:07

Slik blir du målt

* Systemet benytter et fastmontert, varmefølsomt kamera (termovisjonskamera) som lager infrarøde bilder av en person ved hjelp av 20.000 temperaturmålinger.

* Overflatetemperaturen i øyekroken er den som er mest lik kroppstemperaturen. Ved en temperatur her på over for eksempel 37,7 grader vil alarmen gå av.

* Under Sars-epidemien i Asia måtte passasjerene stille seg på et punkt for å få målt temperaturen. Ifølge Johan Petter Haffner er ikke dette nødvendig – målingen skal kunne skje når et stort antall passasjerer går forbi kameraet, uten at passasjerene trenger å stoppe opp.

Kilde: Teck-Skotselv

Forrige uke startet det norske firmaet Teck-Skotselv markedsføringen av kameraet som kan skanne kroppstemperaturen på opptil 6000 personer i timen.

Flyplasser er den mest aktuelle kundegruppen, men også store bedrifter er i målgruppen for systemet som koster rundt 200.000 kroner.

Skal mye til

– Vi er nå i ferd med å utarbeide den nasjonale pandemiplanen. Jeg vil ta med dette systemet som et tiltak vi vil se nærmere på, sier direktør Geir Stene-Larsen i Folkehelseinstituttet til Teknisk Ukeblad.

Terskelen for å bruke systemet er imidlertid ganske høy siden en slik temperaturovervåking vil være et stort inngrep i folks private sfære.Avventer

Informasjonssjef Jo Kobro ved Oslo Lufthavn (OSL) sier han kjenner systemet fra Sars-utbruddet for et par år siden.

Den gang ble det infrarøde systemet brukt på en rekke store flyplasser i Asia. Norske reisende til Østen i denne perioden vil huske at de ble skannet både ved innreise og utreise.

– Vi vil vurdere systemet i samarbeid med Avinor og helsemyndighetene. Det er ikke noe OSL vil ta i bruk på eget initiativ, sier Kobro.

Systemet måler kun kroppstemperatur, og skiller ikke mellom dem som er utsatt for fugleinfluensa og bare «vanlig» febersyke.

Teck-Skotselv har tro på at produktet kan få stort salg i Norge. De har vært i kontakt med flere flyplasser samt Sosial- og helsedirektoratet og fått positiv respons.Bedrifter kjøper

Systemet er produsert i England av Land Infrared. Flere engelske konsern skal også ha bestilt systemet til skanning av sine ansatte og besøkende.

– Et engelsk konsern har bestilt 15 maskiner for å være føre var. Hvis fugleinfluensaen bryter ut, er systemet interessant å ta i bruk flere steder enn på flyplasser, mener product manager Johan Petter Haffner i Teck-Skotselv.

Det kan være aktuelt å anbefale syke på arbeidsplassen om å holde seg hjemme til de er friske igjen i visse faser i en epidemi, sier folkehelsedirektør Geir Stene-Larsen. Han er ikke avvisende til at bedrifter tar systemet i bruk, men vil verken tilråde eller fraråde å investere i produktet.

Les mer om: