Fasit Mattenøtt TU 7/8 - 2004

  • t2
Totalt antall mulige løsninger når man kaster to forskjellige terninger er 36.

De utfallene som gir sum på minst 10 er: 6+6, 6+5, 5+6, 6+4, 4+6, 5+5, dvs. totalt seks utfall.

Sannsynligheten er dermed 6/36 = 1/6.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå